Вступ на бакалаврат

01

Починаючи з 1-го липня 2024 року, вступники повинні зареєструвати свій електронний кабінет на сайті vstup.edbo.gov.ua та завантажити необхідні документи. Деталі про реєстрацію електронного кабінету за покликанням

02

Починаючи з 3-го липня 2024 року, вступники, які поступають на спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія  повинні подати в електронному кабінеті вступника заяву на участь у співбесідах та творчих конкурсах. Для вступу на місця державного замовлення до 18:00 10 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 25 липня.

03

Починаючи з 19-го липня 2024 року, вступники подають заявки на вступ в електронному кабінеті вступника. Реєстрація заяв вступників закінчується о 18:00 31 липня.

04

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюються не пізніше 05 серпня.

05

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування (підтвердити місце навчання в електронному кабінеті вступника) на місця державного замовлення до 18:00 08 серпня.

06

Зарахування вступників за державним замовленням
проводиться не пізніше 10 серпня.

07

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 09 серпня.

08

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування (підтвердити місце навчання в електронному кабінеті вступника) на місця державного замовлення до 17:00 13 серпня.

09

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб: перший етап – не пізніше ніж 15 серпня; другий етап – не пізніше ніж 30 серпня.

10

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, – не пізніше 17 серпня.

Документи, які потрібно подати до Приймальної комісії для виконання вимог до зарахування (в період вступних хвиль):

  • заява (заповнюється в Приймальній комісії);
  • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) або копію ID-картки із витягом про реєстрацію місця проживання;
  • копія РНОКПП (індивідуальний податковий номер) (якщо вказаний на ID картці, окремої копії не потрібно);
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (у більшості випадків – це свідоцтво про завершення 11-го класу)
  • копії сертифікату(ів) НМТ чи ЗНО (за наявності);
  • копія військово-облікового документа для військовозобов`язаних;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія довідки внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  • папка на зав’язку.

При поданні копій документів вступник повинен мати з собою оригінали усіх документів, які перевіряє Приймальна комісія.

Перелік спеціальностей

ВЧИТЕЛЬ
(Освіта / Педагогіка)

ВЧИТЕЛЬ
(Освіта / Педагогіка)

Соціальна
робота

Психологія
(Соціальні та поведінкові н ауки)

біологія

Екологія

ВЧИТЕЛЬ
(Освіта / Педагогіка)

Соціальна
робота

Психологія
(Соціальні та поведінкові н ауки)

біологія

Екологія

ВЧИТЕЛЬ
(Освіта / Педагогіка)