БАКАЛАВР ЗАОЧНА СКОРОЧЕНА

Соціальна педагогіка

Спеціальність:231 «Соціальна робота»
Освітньо-професійна програма:Соціальна педагогіка
Факультет:lсторії,педагогіки та психології
Форма здобуття освіти:Заочна
Основа вступуМолодший спеціаліст
ID пропозиції:1380476 Небюджетна
Термін навчання:01.09.2024-30.06.2027
Термін подачі заяв та документів:19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг:10
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)20 000 грн
Соціальна педагогіка

Відчуваєш покликання у наданні допомоги особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують підтримки у соціальній та освітній сферах? Зверни увагу на соціальну педагогіку, яка ефективно поєднує в собі педагогіку та соціальну роботу.

Переконайся, що соціальна робота – це заснована на практиці професія та академічна дисципліна, яка сприяє соціальним змінам та розвитку, соціальній згуртованості, активізації, а також наснаженню і розширенню можливостей самореалізації окремих людей.

Переваги

Допомога людям

Ти, як фахівець соціальної роботи,зможеш на високому професійному рівні надавати соціальні послуги, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

Англійська мова – ключ до відкритого світу

Ти, як фахівець соціальної роботи, зможешефективно працюватина різних рівнях реалізації соціальної політики держави, в організаційно-виробничій структурі підприємств, установ та організацій, таких як:державні органи управління, органи місцевого самоврядування, благодійні та комерційні структури, громадські об’єднання, офіси фізичних осіб – підприємців, діяльність яких пов’язана з організацією надання та наданням соціальних послуг, в житловому оточенні отримувача соціальних послуг, у закладах освітитощо.

Розвиток особистісного потенціалу

Ти, як фахівець соціальної роботи,у процесі практичної діяльності будеш безперервно вдосконалювати свої професійні знання,уміння і навички, розвивати інтелектуальні та креативні здібності, покращувати комунікативні та організаторські навички, удосконалювати лідерські якості.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Освітнє середовище

З-посеред педагогічних закладів найкращим у консолідованому рейтингу вишів України – 2022 є Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Спеціалізованість освітньої програми

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкапропонує освітньо-професійну програму в галузі соціальної педагогіки, що дає можливість здобути додаткові знання і навички, які значно розширюють сферу професійної діяльності фахівця соціальної роботи.

Міжнародна співпраця

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка має багатолітній досвід співпраці з іноземними університетами та організаціями в галузі соціальної роботи/соціальної педагогіки, що дозволяє студентам нашої спеціальності приймати участь у різноманітних міжнародних проєктах та програмах обміну досвідом.

Міжнародна кредитна мобільність

Освітня програма «Соціальна педагогіка» створюєможливість семестрового навчання за програмами міжнародної академічної мобільності. Змістовна частина більшості дисциплін навчального плану адаптована до програм відповідних дисциплін у зарубіжних університетах-партнерах.

Перелік дисциплін на спеціальності

Соціальна педагогіка
Саморозвиток та соціалізація особистості
Історія соціальної роботи
Соціальний захист в Україні
Документознавство в соціальній роботі
Теорія і методи соціальної роботи
Основи корекційної педагогіки
Соціальна профілактика
Основи профорієнтаційної роботи
Інклюзивна освіта
Основи соціально-правового захисту особистості
Артпедагогіка в соціально-педагогічній роботі
Конфліктологія та методи розв’язання конфліктів
Технології соціально-педагогічної роботи
Методика організації волонтерських груп
Організація медіаосвіти у соціально-педагогічній сфері
Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми
Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля

Сфери застосування отриманих знань

Надання соціальних послуг

Вивчай потреби окремих осіб, груп і громад! Практична спрямованість отриманих знань дасть тобі можливість відігравати ключову роль у процесі надання соціальних послуг людям чи родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Територіальна громада

Вивчай нові методи та технології соціальної роботи/соціальної педагогіки! Ці знання допоможуть тобі бути більш ефективним у роботі з різними категоріями осібчи груп у територіальній громаді, сприятимуть професійному зростанню та збільшать конкурентоспроможність на ринку праці.

Перспективи кар`єрного росту

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами

Педагог соціальний

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування

Вихователь гуртожитку

Фахівець із спеціалізованого обслуговування

Фахівець із соціальної роботи

Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.)

Державний соціальний інспектор

Вихователь професійно-технічного навчального закладу

Соціальний працівник

Асистент вихователя виправно-трудового закладу

Фахівець із соціальної допомоги вдома

Інспектор з соціальної допомоги