Бакалавр скорочена

Комп’ютерна математика

Спеціальність:111 «Математика»
Освітньо-професійна програма:Комп’ютерна математика
Факультет:Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуМолодший спеціаліст
ID пропозиції:1162823 Небюджетна
Термін навчання:01.09.2023-30.06.2026
Термін подачі заяв та документів:19.07.2023-31.07.2023
Ліцензійний обсяг:10
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)24 570 грн

Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Випускники спеціальності “Комп’ютерна математика” мають знання і навички в області математики та комп’ютерних наук, що відкриває широкі перспективи для роботи у різних сферах, таких як інформаційні технології, фінанси, наукові дослідження, штучний інтелект, криптографія та багато іншого.

Переваги

Глибше розуміння математичних концепцій

Програма навчання на спеціальності "Комп'ютерна математика" включає в себе вивчення складних математичних теорій, алгоритмів та моделей. Це допомагає студентам отримати глибше розуміння математичних концепцій і їх застосування у сфері комп'ютерних наук.

Розвиток комп'ютерних навичок

Студенти спеціальності "Комп'ютерна математика" отримують навички програмування, аналізу даних, роботи з базами даних, комп'ютерної графіки та інших сучасних інструментів. Це дозволяє їм стати компетентними фахівцями з обробки даних і розробки програмного забезпечення.

Можливість наукової діяльності

Спеціальність "Комп'ютерна математика" також відкриває двері до наукових досліджень у галузі математики та комп'ютерних наук. Студенти мають можливість брати участь у наукових проектах, публікаціях та конференціях, що сприяє їх професійному зростанню та розвитку.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

у розробці освітньої програми взяли участь працівники ІТ-сфери

у розробці освітньої програми взяли участь працівники ІТ-сфериможливість проходження практики на ІТ-фірмі з подальшим працевлаштуванням

можливість формування індивідуальної траєкторії навчання шляхом вільного вибору вибіркових дисциплін

участь у міжнародних наукових конференція та можливість академічної мобільності

Перелік дисциплін на спеціальності

дискретна математика та математична логіка
алгоритмізація та програмування
вибрані розділи диференціальних рівнянь
програмування та веб-дизайн
алгебраїчні основи програмування
обробка великих даних
програмування мовою JavaScript
програмування мовою Pyton
мова програмування R
іноземна мова за професійним спрямуванням

Сфери застосування отриманих знань

Застосування математики у сучасному світі

Студенти цієї спеціальності вивчають математичні моделі та методи, які використовуються для розв’язання складних проблем, а також розробляють нові алгоритми та інструменти для обробки даних, штучного інтелекту, криптографії, оптимізації та інших областей.

Інноваційний потенціал

Студенти цієї спеціальності мають можливість бути у центрі технологічного прогресу, розробляти нові алгоритми, методи аналізу даних та інші інноваційні рішення, що сприяє їх кар’єрному зростанню та можливостям внести вагомий внесок у сферу технологій

Міждисциплінарний підхід

Навчання на спеціальності “Комп’ютерна математика” включає в себе елементи комп’ютерних наук, математики, статистики та інших галузей. Це сприяє розвитку у студентів широкого спектру знань та навичок, які можуть бути корисними у різних професійних сферах та сприяють їх адаптивності до змін у технологічному середовищі.

Розвиток інформаційних технологій

Навчання на спеціальності “Комп’ютерна математика” дозволяє студентам розуміти та працювати з високотехнологічними інструментами і системами, розробляти нові програмні рішення та використовувати їх для оптимізації процесів, аналізу даних та вирішення складних проблем. Це дає їм перевагу на ринку праці, де попит на кваліфікованих фахівців з комп’ютерною математикою постійно зростає. Крім того, вони можуть брати участь у створенні інноваційних продуктів та послуг, що сприяє їх особистому розвитку та можливостям впливати на суспільний прогрес

Перспективи кар`єрного росту