Бакалавр Скорочена

Фізична культура і спорт (тренер/інструктор з виду спорту)

Спеціальність: 017 «Фізична культура і спорт»
Освітньо-професійна програма: Фізична культура і спорт
Факультет: Здоров’я людини  та природничих наук
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу Молодший спеціаліст
ID пропозиції: 1337922 Небюджетна 
Термін навчання: 01.09.2024-30.06.2027  (2р 10м)
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг: 10
Обсяг державного замовлення:  
Вартість навчання за рік (контракт) 28 000 грн
ТРЕНЕР/ІНСТРУКТОР З ВИДУ СПОРТУ

Хочеш стати висококваліфікованим тренером? Маєш знати історію розвитку спорту, медико-біологічні, психолого-педагогічні основи планування навчально-тренувального процесу. Потрібно вміти організовувати та управляти у сфері фізичної культури та спорту. З метою ефективного планування та побудови навчально-тренувального процесу необхідно вивчити методику вдосконалення технічної, тактичної, фізичної та психологічної підготовки спортсменів, механізм формування фізичних навантажень з різних видів спорту.
Учень, який займається спортом і має досягнення може обрати професію фахівця з фізичної культури і спорту

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю й невизначеністю умов, під час професійної діяльності в сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання.

Переваги

Інтеграція філософії та психолого-педагогічних дисциплін

Вивчення філософії дає можливість розвитку особистості та її спортивної культури; розкриває головні фактори спортивного успіху. Психологічна підготовка допоможе здійснити психологічний аналіз змагального процесу; виявлення впливу змагань на психіку спортсменів; для досягнення перемоги; психологічний аналіз умов тренувальної діяльності та спортивного буття; Педагогічна підготовка розкривається через постійне поповнення своїх знань та їх адаптацію до фізичної культури та спорту; знання про побудову фізкультурно-педагогічного процесу як об'єкта проектування; систематичний опис та пояснення проблем, що виникають у галузі спорту. Це в свою чергу формує уміння та навички застосовувати у фізкультурно-педагогічному процесі сучасні психолого-педагогічні технології під час планування навчально-тренувального процесу, вплив означених знань на досягнення змагального результату та їх постійного зростання, сприяє професійній підготовці тренерів.

Спортивні дисципліни з методикою викладання

Вивчення спортивних дисциплін формує правильну техніку виконання рухових дій, ознайомлює з особливостями спортивної боротьби та з механізмом розвитку фізичних якостей для ефективного планування навчально-тренувального процесу спортсменів. Окреслені знання формують навичку проведення фізичних вправ та видів спорту, сприяють адаптації організму спортсменів до фізичних навантажень та вміння визначити інтенсивність та об’єм навантаження кожного спортсмена зокрема.

Організація та управління у сфері фізичної культури і спорту

Ознайомлення з роботою спортивних секцій, клубів, центрів та спортивних шкіл. Планування та проведення навчального тренувального процесу з дітьми різних вікових груп та з дорослим населенням на різних етапах підготовки (побудова навчально-тренувального процесу: етапи, періоди, цикли: мікроцикли, мезоцикли, макроцикли). Це в свою чергу дозволяє сформувати вміння з організації, управління та проведення спортивних заходів (скласти календар змагань, ігор, положення про змагання, тощо).

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Практика у ЗЗСО та спортивних організаціях

В освітній програмі «Фізична культура і спорт» нашого Університету враховані специфіка та потенціал Прикарпатського регіону, де розвивається фізична культура і спорт. Практика в закладах загальної середньої освіти, спортивних клубах, центрах та спортивних школах, органах управління фізичною культурою та спортом, відділах з фізичної культури і спорту сприяє поетапному ознайомленню з організацією та плануванням навчально-тренувального процесу. Формування професійних компетенцій сприяє розвитку вміння ефективно проводити навчально-тренувальний процес та управляти спортивними структурами, це допомагає створенню нових робочих місць і визначає потребу в їх кадровому забезпеченні фахівцями з фізичної культури і спорту.

Перелік дисциплін на спеціальності

Історія фізичної культури і олімпійський спорт
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Іноземна мова
Інформаційно-комунікаційні технології
Педагогіка
Психологія спорту
Філософія
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Фізіологія людини і спорту
Загальна теорія підготовки спортсменів
Гігієна занять фізичними вправами та основи раціонального харчування
Біомеханіка
Біохімія
Метрологічний контроль у фізичній культурі і спорті
Організація та управління у сфері фізичної культури і спорту
Спортивні дисципліни з методикою викладання
Спортивна медицина
Туризм
Спортивні споруди та обладнання
Теорія і методика фізичного виховання

Сфери застосування отриманих знань

Тренер-викладач з виду спорту

Проєктуй, плануй, контролюй та ефективно керуй навчально-тренувальним процесом в сучасних умовах. Набудь навички, необхідні для тренування спортсменів різного віку і статі.

Інструктор-методист з фізичної культури і спорту

Вивчай методи та засоби контрою за формуванням рухових дій та навичок. Спеціалізовані знання допоможуть оптимізувати  процес тренування та досягнення спортивних результатів

Перспективи кар`єрного росту

Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи та ін.)

Тренер-методист

Інструктор-методист з фізичної культури і спорту

Керівник секції спортивного напряму

Інструктор-методист спортивної школи

Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)

Методист з фізичної культури

Методист позашкільного закладу