Бакалавр

Вчитель географії, біології та здоров’я людини, викладач закладу фахової передвищої освіти

Спеціальність: 014 «Середня освіта  (Географія)»
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)
Факультет: Здоров’я людини  та природничих наук
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу Повна загальна середня освіта
ID пропозиції: 1357699 Відкрита (НМТ)
Термін навчання: 01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг: 50
Обсяг державного замовлення: 13
Вартість навчання за рік (контракт) 28 000 грн

Вступники допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала:
Для вступу на бюджет від 130 балів
Для вступу на контракт від 100 балів
Мінімальний прохідний бал на бюджет у 2022р – 126.933 балів

Вчитель географії

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців,  здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування певних теорій та методів педагогічних, географічних та біологічних наук. Здобувач вищої освіти, для підготовки до самостійної педагогічної діяльності, отримуватиме широкий спектр необхідних знань в галузі географії та методики її викладання. Здобуватиме спеціальні вміння та знання інноваційного характеру у галузі географічної освіти, для їх застосування у практиці викладання та продукувати нові знання для вирішення проблемних професійних завдань, забезпечувати еволюційне входження системи вищої освіти України в європейський освітній простір. 

Бажаєш отримати фахові знання з географії, біології та основ здоровʼя? Наша освітня програма – якраз для тебе!

Переваги

Учителем школа стоїть

Фах вчителя був ї залишається актуальним. Наші випускники здатні користуватися новітніми досягненнями географії, біології та науки про людину, необхідними не лише для професійної, а й дослідницької та інноваційної діяльності.

Широкі можливості професійної діяльності

Навчаючись за нашою освітньою програмою ви здобудете професійну кваліфікацію – «Вчитель географії, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель біології та основ здоров’я». Набудете вмінь здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною методологією, принципами та методами навчання та наукових досліджень, користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати інформацію в галузі географії, біології та здоров’я людини. Студенти мають можливість навчатися за програмою Erasmus+ у європейських закладах освіти та за програмою «Подвійне навчання»

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Дрогобич – місто студента!

Мальовниче місто у передгір’ї Карпат.
Є одним з давніх центрів солеваріння в Східній Європі.
Місто відоме як мала батьківщина Юрія Дрогобича, Івана Франка і Бруно Шульца.
Славиться своїми сакральними спорудами.

Університет входить до числа десяти кращих педагогічних вишів

На факультеті реалізовується плідна міжнародна діяльність студентів, освітній процес здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. Здобуваючи освітній ступінь бакалавра за освітньою програмою 014 «Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)», ви отримаєте ґрунтовні знання, набудете практичної підготовки у галузі географії та методики її навчання. Навчання забезпечується кафедрою медико-біологічних дисциплін, географії та екології та кафедрою біології та хімії. У навчальній роботі за освітньою програмою використовуються технічні засоби, зокрема мультимедійні проектори, комп’ютери, географічні карти, глобуси, біноклі, колекція гірських порід та мінералів, ґрунтові профілі, набір препарувальних інструментів, набори мікропрепаратів, макети квітів, гербарні колекції, лабораторний посуд, хімічні реактиви, муляжі, макети, таблиці та інше.

Перелік дисциплін на спеціальності

Геоінформаційні технології
Географія світового господарства
Географія населення
Геологія з основами геоморфології
Загальне землезнавство
Картографія з основами топографії
Метеорологія і кліматологія
Основи суспільної географії
Географія материків і океанів
Регіональна економічна і соціальна географія
Ландшафтознавство та ландшафтна екологія
Методика навчання географії
Географія України
Біогеографія
Біохімія
Ботаніка з основами фізіології рослин
Анатомія і фізіологія людини
Зоологія

Сфери застосування отриманих знань

Фахівець в галузі «Освіта» за спеціальністю: 014 Середня освіта (Географія)

Спеціальність передбачає підготовку до виконання функціональних обов’язків учителя географії, біології та основ здоров’я

Фахівець в галузі «Освіта» за спеціальністю: 014 Середня освіта (Географія)

Спеціальність передбачає підготовку до виконання функціональних  класного керівника у закладах загальної середньої освіти, організатора гуртків географічного та біологічного спрямувань, викладача закладу фахової передвищої освіти

Фахівець в галузі «Освіта» за спеціальністю: 014 Середня освіта (Географія)

Створює умови для формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель закладу загальної середньої освіти

Педагог-організатор

Викладач закладу фахової передвищої освіти

Можливість навчання в магістратурі