Бакалавр

логопедія

Спеціальність:016 «Спеціальна освіта (Логопедія)»
Освітньо-професійна програма:Спеціальна освіта
Факультет:lсторії,педагогіки та психології
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуПовна загальна середня освіта
ID пропозиції:1412016 Відкрита (НМТ)
Термін навчання:01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів:19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг:30
Обсяг державного замовлення:5
Вартість навчання за рік (контракт)28 000 грн
Соціальна педагогіка

На спеціальності 016 Спеціальна освіта ви можете вивчати наступні аспекти:

  • Розвиток мовлення: Вивчення процесів формування мовленнєвих навичок у дітей та дорослих, включаючи фонетичний, морфологічний, синтаксичний розвиток.
  • Діагностика порушень мовлення: Оцінка та діагностика мовленнєвих порушень, таких як дислексія, дисграфія, дисфазія та інші.
  • Корекційна робота: Розроблення і використання методик та технік для покращення мовленнєвих навичок у людей з мовленнєвими порушеннями.
  • Психологічні аспекти логопедії: Вивчення впливу мовленнєвих порушень на психічний стан та соціальну адаптацію особи.
  • Профілактика мовленнєвих порушень: Розроблення програм та методик для попередження та вчасного виявлення мовленнєвих аномалій у дітей та дорослих.

 

Спеціалізація – 016.01 Логопедія спрямована на розуміння, діагностику та корекцію мовленнєвих порушень з метою поліпшення якості життя людей з такими проблемами.

Спеціальність 016 Спеціальна освіта цікава та важлива галузь медичної та освітньої практики, спрямована на діагностику та корекцію мовленнєвих порушень у людей різного віку

Переваги

Індивідуалізація підходу до кожного клієнта

Логопеди враховують унікальні особливості кожної людини, створюючи індивідуальні програми корекції, що враховують не лише тип та ступінь мовленнєвого порушення, а й особистість клієнта. Це дозволяє досягати кращих результатів у відновленні мовленнєвих навичок.

Важливість для розвитку соціальних навичок

Корекційна робота логопеда спрямована не лише на відновлення мовленнєвих функцій, а й на покращення соціальної адаптації клієнта. Вміння взаємодіяти з іншими людьми через мовлення є критичним для успішної інтеграції у суспільство.

Можливості кар'єрного зростання та розвитку

Логопеди мають можливість працювати у різних сферах, включаючи освіту, медицину, соціальні служби, приватну практику та інші. Це відкриває широкі перспективи для кар'єрного зростання та професійного розвитку.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Високий рівень науково-педагогічного потенціалу

Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка відомий своїми визнаними вченими та педагогами в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Студенти отримують можливість вивчати сучасні наукові та методичні підходи до діагностики та корекції мовленнєвих порушень.

Практична орієнтація навчання

Університет активно співпрацює з клінічними закладами та навчальними центрами, де студенти отримують можливість здобувати практичний досвід у реальних умовах. Це дозволяє глибше освоювати професійні навички та стажуватися у провідних спеціалістів.

Широкі можливості для наукових досліджень

Університет активно підтримує студентську наукову діяльність і стимулює проведення наукових досліджень у галузі логопедії. Студенти мають доступ до бібліотечних ресурсів, лабораторій та конференцій, що сприяє розвитку їхніх професійних інтересів та компетенцій.

Міжнародний вплив партнерства

Університет імені Івана Франка підтримує активні міжнародні зв’язки і співпрацю з іншими освітніми установами у галузі логопедії. Це створює можливості для студентів отримувати міжнародний досвід та знання, що дозволяє їм успішно конкурувати на міжнародному ринку праці.

Перелік дисциплін на спеціальності

Вступ до спеціальності
Анатомія, фізіологія й патологія дітей з валеологією
Спеціальна педагогіка
Педагогіка інклюзивної освіти
Основи наукових досліджень
Логопедія
Логопсихологія
Основи невро – та психопатології
Психотерапевтичні техніки в логопедії
Інформаційні технології в спеціальній та інклюзивній освіті
Ігри в логопедичній роботі
Неврологічні основи логопедії
Логоритміка
Рання корекція психомовленнєвого розвитку
Методи психолого-педагогічної діагностики
Робота асистента вчителя і вихователя в інклюзивних закладах
Особливості логопедичної роботи при складних порушеннях розвитку
Клініка інтелектуальних порушень

Сфери застосування отриманих знань

Освітня сфера

Логопеди можуть працювати в дошкільних установах, школах, коледжах і університетах, де вони допомагають дітям і студентам з мовленнєвими порушеннями, відновлювати та покращувати мовлення, сприяючи їхньому навчанню та розвитку.

Медична сфера

Логопеди працюють у лікувальних закладах, реабілітаційних центрах, клініках та психіатричних установах, де вони займаються діагностикою та лікуванням різних мовленнєвих порушень у пацієнтів будь-якого віку

Перспективи кар`єрного росту

Освітні установи

Приватна практика

Медичні установи

Спеціалізовані центри та програми