Бакалавр

Вчитель фізики, інформатики, викладач закладу фахової передвищої освіти

Спеціальність: 014 «Середня освіта (Фізика та астрономія)»
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізика, інформатика)
Факультет: Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу Повна загальна середня освіта
ID пропозиції:

1359588 Відкрита (НМТ)

Термін навчання: 01.09.2028-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг: 45
Обсяг державного замовлення: 10
Вартість навчання за рік (контракт) 28 000 грн

Вступники допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала:
Для вступу на бюджет від 130 балів
Для вступу на контракт від 100 балів
Мінімальний прохідний бал на бюджет у 2022р – 130,05 балів

Вчитель фізики

Знання з фізики та інформатики з використанням сучасних комп’ютерних технологій відкривають унікальні можливості для створення альтернативних екологічно чистих джерел енергії та енергозберігаючих технологій, покращення кліматичних умов планети, охорони довкілля, роботизації складних і небезпечних технологічних процесів, підвищення обороноздатності держави та вирішення багатьох інших глобальних проблем людства. Законам фізики підпорядковані всі галузі сучасної техніки та виробництва. Знання фізики та інформатики необхідні при конструюванні сучасних оптоелектронних приладів, в розробці і промисловому виробництві інтегральних мікросхем, сенсорних систем, систем комп’ютерного зору, комп’ютерних мереж, волоконно-оптичних ліній зв’язку. Сьогодні є надзвичайно важливою професійна діяльність, спрямована на розкриття сутності фізики та інформатики школярам, адже майбутня професія практично кожного з них вимагатиме знання обох цих наук.

Підготовка вчителя фізики та інформатики за освітньою програмою “Середня освіта (Фізика, інформатика)” здійснюється на рівні високих стандартів якості освіти із забезпеченням його конкурентоспроможності на національному, європейському та світовому ринках праці. Програмою передбачено формування інтегральної, загальних та фахових компетентностей, спрямованих на вирішення завдань Нової української школи

Переваги

Подвійна спеціальність

Навчаючись за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Фізика, інформатика)”, студент отримує дві спеціальності і, відповідно, йому присвоюється кваліфікація вчителя фізики та інформатики. Подвійна спеціальність – це ширші знання і вміння, більше можливостей і перспектив працевлаштування та кар’єрного росту

Гарантоване працевлаштування та гнучкий графік роботи

Наші випускники – це висококваліфіковані конкурентноспроможні фахівці на ринку праці, здатні до творчої професійної діяльності, гнучкі до умов праці, зацікавлені у саморозвитку та самовдосконаленні. Програма підготовки передбачає фундаментальну теоретичну підготовку з фахових дисциплін, формування всіх необхідних професійних компетентностей та має інноваційний характер. Зважаючи на велике число вакансій вчителів фізики та інформатики, Ви легко влаштуєтеся на роботу в державних навчальних закладах зі стабільною зарплатою. І головне, – Ваша професія буде завжди затребуваною. Окрім цього, професія вчителя передбачає гнучкий графік роботи із зайнятістю в першій половині дня та відпусткою протягом 56-и календарних днів. Одночасно з цим, Ви, як висококваліфікований фахівець в галузі фізики та інформатики, зможете працювати в ІТ-сфері та на підприємствах електронної чи енергетичної промисловості, де матимете можливість кваліфіковано застосовувати свої знання до різноманітних технологічних процесів

Переваги при вступі

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика та астрономія) входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави, що надає при вступі абітурієнтам чимало переваг. Зокрема, для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення (мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї). Також заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Ще однією великою перевагою спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави, є право абітурієнтів бути переведеними на вакантні місця державного замовлення – на місця у рейтингових списках, правом вступу на які не скористалися рекомендовані до зарахування на них вступники

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Подвійна спеціаГарантована кількість державних місцьльність

Стипендія на 27 % вища, ніж стипендія студентів, що навчаються на не педагогічній спеціальності

Програма академічної мобільності та міжнародна співпраця з Польщею, США, Латвією, Італією, Німеччиною та Китаєм

Перелік дисциплін на спеціальності

Алгоритмізація та програмування
Веб Технології
Методика навчання інформатики
Іноземна мова
Інформаційно-комунікаційні технології
Алгебра та геометрія
Математичний аналіз
Диференціальні та інтегральні рівняння
Загальна фізика
Теоретична фізика
Методика навчання фізики
Математичні методи фізики
Практикум розв’язування шкільних задач з фізики
Теорія ймовірностей і математична статистика
Астрономія
Навчальний експеримент у курсі фізики закладів загальної освіти
Психологія

Сфери застосування отриманих знань

Загальна середня освіта

Професійно-технічна освіта

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель середнього навчально-виховного закладу

Викладач професійного навчально-виховного закладу

Викладач професійно-технічного навчального закладу

Педагог-організатор

Асистент вчителя

Викладач-стажист

Лаборант (освіта)