Бакалавр

Майстер виробничого навчання за спеціалізацією транспорт

Спеціальність: 015 «Професійна освіта (Транспорт)»
Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Транспорт, обслуговування та ремонт автомобілів))
Факультет: Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу: Повна загальна середня освіта
ID пропозиції: 1361758 Відкрита (НМТ)
Термін навчання: 01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2023-31.07.2023
Ліцензійний обсяг: 30
Обсяг державного замовлення: 8
Вартість навчання за рік (контракт) 28 000 грн

Вступники допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала:
Для вступу на бюджет від 130 балів
Для вступу на контракт від 100 балів
Мінімальний прохідний бал на бюджет у 2022р – 142,443 балів

Майстер виробничого навчання

Автомобільний парк України постійно зростає і оновлюється, відповідно з кожним роком збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту. Якщо цікавишся автомобілями, якщо хочеш мати гарантоване місце праці – тобі до нас! Саме у нас ти отримаєш знання та вміння, необхідні для успішного працевлаштування в освітніх установах, на автообслуговуючих підприємствах. для започаткування власної справи.

Готуємо фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність із професійної підготовки технічних фахівців, кваліфікованих робітників для галузі автомобільного транспорту, а також фахівців з технічної експлуатації автомобільного транспорту

Переваги

Високий рівень психолого-педагогічної підготовки

Вивчення дисциплін циклу психолого-педагогічної підготовки сприяє формуванню здатності аналізувати психолого-педагогічні аспекти навчальної діяльності в закладах освіти, враховувати психологічні механізми і закономірності виховання й навчання; забезпечує формування здатності до планування, організації, коригування й управління як освітнім процесом та і управлінськими процесами на автотранспортному виробництві

Грунтовна загальнотехнічна та спеціальна підготовка

Передбачає вивчення технічної механіки, теплотехніки, гідравліки, електротехніки та електроніки, матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів теорії робочих процесів і конструкції двигунів, автомобілів, технологічного обладнання для виробництва, ремонту, технічного обслуговування та діагностики автомобільної техніки.

Якісна практична підготовка

Практична підготовка у навчальних майстернях та лабораторіях забезпечує формування умінь та навичок у виконанні операцій з технічного обслуговування, ремонту та діагностики автомобілів, використанні слюсарного інструменту, спеціального обладнання для обслуговування, ремонту та діагностики складових автомобіля.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Багаторічний досвід підготовки фахівців у галузі професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт»

Освітній процес забезпечують кваліфіковані фахівці – доктори та кандидати наук, здатні на високому фахову рівні проводити навчальні заняття й передавати студентам свої знання та багатий практичний досвід

Процес навчання здійснюється у спеціалізованих навчально-виробничих майстернях, навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах, спеціально обладнаних сучасною технікою аудиторіях і кабінетах

Бази практики – кращі освітні установи та автотранспортні і автосервісні підприємства регіону

Перелік дисциплін на спеціальності

Логістика
Охорона праці на підприємствах автомобільного транспорту
Організація автосервісу
Електричне та електронне обладнання автомобіля
Паливна апаратура двигунів
Комп’ютерна діагностика автомобіля
Автомобільні експлуатаційні матеріали
Організація технічного обслуговування та ремонту автомобілів
Теорія автомобіля
Ремонт автомобілів
Технічне обслуговування та діагностика автомобілів
Конструкція автомобіля
Приводи транспортних машин
Різання матеріалів, верстати та інструменти
Інженерна та комп’ютерна графіка
Основи теплотехніки та гідравліки

Сфери застосування отриманих знань

В освітній галузі

Здобута професійно-педагогічна підготовка надає широкі можливості для працевлаштування у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на посадах вчителя, викладача, майстра виробничого навчання.

У галузі автомобільного транспорту

Здобуті знання, вміння та навички допоможуть працевлаштуватися на підприємствах з експлуатації, ремонту та обслуговування автотранспортних засобів на посадах

механіка автомобільної колони (гаража), техніка-технолога (механіка),

механіка з ремонту транспорту, диспетчера автомобільного транспорту.

Перспективи кар`єрного росту

Можливість продовження навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Можливість кар’єрного просування до вищих посад в конкретній установі (на конкретному підприємстві)