Бакалавр скорочена

Вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої освіти

Спеціальність:014 Середня освіта (Українська мова і література)
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська))
Факультет:Української та іноземної філології
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуМолодший спеціаліст
ID пропозиції:1354189 Небюджетна
Термін навчання:01.09.2024-30.06.2027 (2р 10м)
Термін подачі заяв та документів:19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг:10
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)28 000 грн
Вчитель української мови і літератури

Освітньо-професійна програма передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі середньої освіти в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів і методик педагогічних та філологічних наук

Знання української мови і літератури, англійської мови і зарубіжної літератури − невід’ємна складова сучасного українського суспільства.
Освітньо-професійна програма враховує сучасні тенденції реформування середньої освіти, передбачає підготовку до інноваційної професійної педагогічної діяльності, інтеграцію підготовки фахівця з української мови і літератури, англійської мови і зарубіжної літератури.

Переваги

Можливості працевлаштування

Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію. Передбачає підготовку до виконання функціональних обов’язків учителя української мови і літератури, англійської мови і зарубіжної літератури, класного керівника в закладах загальної середньої освіти, організатора гуртків філологічного спрямування, викладача закладів професійної (професійно-технічної) освіти, формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя.

Потенційні можливості в майбутньому

Випускники, володіючи глибокими теоретичними і практичними знаннями та вміннями в галузях педагогіки, психології, української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури, здатні до педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності, а також до проведення досліджень та/або здійснення інновацій як необхідних умов подальшого працевлаштування чи навчання.

Рівень підготовки фахівців

Здобувачі можуть виконувати складні професійні завдання в контексті мовно-літературної освітньої галузі, спрямовані на застосування сучасних підходів до вивчення мовознавчих та літературознавчих проблем. Реалізацію освітньої програми забезпечує професорсько-викладацький склад кафедр української мови, української літератури та теорії літератури, зарубіжної літератури та полоністики факультету української та іноземної філології. До викладання окремих дисциплін залучено професорсько-викладацький склад кафедр університету відповідно до їхньої компетенції та досвіду. Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму програми, що підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та практичної підготовки.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Міжнародні конкурси та олімпіади

Студенти факультету неодноразово ставали переможцями і призерами Міжнародних конкурсів та олімпіад. Так, у Конкурсі імені Петра Яцика перемогла О. Беца (2010 р.), М. Дрич (2018 р.). Призерами цього конкурсу були О. Русин (2011 р.), С. Голота (2013 р.), Р. Костур (2015 р.). Переможці мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка – Л. Явір (2012 р.), М. Сенета (2014 р.), І. Волощак (2016 р.), Л. Стефанишин (2018 р.). С. Баранська – призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2016 р., 2017 р.).

Історія факультету

Корпус факультету – пам’ятна споруда XIX ст. З 1858 р. у цьому приміщенні була Дрогобицька державна гімназія імені Франца Йосифа, де навчалися знамениті письменники Іван Франко, Василь Стефаник, Лесь Мартович, оперний співак Модест Менцинський, композитор Остап Нижанківський. З гімназією пов’язані імена літературознавців О. Колесси й О. Грицая, політичних діячів М. Матчака та О. Думина, письменника та художника Б. Шульца. Тут викладали поет і вчений І. Верхратський, письменник В. Бірчак, історик О. Борковський. Факультет, як один з найстарших в університеті, функціонує з 1940 р.

Наукові традиції дрогобицької філології

Саме тут сформовані такі філологічні школи та напрямки, як: українська фразеологія, українська акцентологія, компаративна стилістика, соціолінгвістика, шашкевичезнавство. Ці традиції формували відомі науковці, серед яких: І. Ковалик, Г. Шило, М. Демський, В. Винницький, І. Матвіяс, Я. Радевич-Винницький, І. Кунець, А. Войтюк, З. Гузар, М. Шалата, В. Іванишин, М. Гольберг, М. Борецький, Л. Краснова, К. Яскевич. У 70−90 рр. утверджується знаковий науковий напрям – франкознавство.

Наші випускники

Серед випускників факультету – багато відомих науковців, митців, політиків: М. Ільницький, Р. Гром’як, М. Кочерган, В. Кирилич, Г. Штонь, І. Нижник, В. Романюк, Г. Мороз, Н. Ковалик. Героїнею війни на Сході України є випускниця факультету Ірина Іванюш (псевдо «Лютик»), боєць, медсестра, нагороджена орденом «За мужність».

Професійна кваліфікація

Вчитель української мови і літератури, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

Перелік дисциплін на спеціальності

Методика навчання української мови
Методика навчання української літератури
Методика навчання англійської мови
Методика навчання зарубіжної літератури
Історія зарубіжної літератури
Сучасна українська літературна мова
Історія української літератури
Практичний курс англійської мови
Практикум з української мови
Теорія літератури
Загальне мовознавство
Вступ до літературознавства
Вступ до мовознавства
Фізичне виховання
Психологія
Педагогіка
Інклюзивна освіта
Інформаційно-комунікаційні технології

Сфери застосування отриманих знань

продовження навчання

Студенти мають можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти та/або набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти

міжнародна співпраця

Національна/міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх угод між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та закладами вищої освіти України/ країн-партнерів

Перспективи кар`єрного росту

вчителі закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти

асистент вчителя спеціальної освіти

педагог-організатор

редактор літературний

керівник гуртка