Бакалавр скорочена

Вчитель математики, інформатики, викладач закладу фахової передвищої освіти

Спеціальність:014 «Середня освіта (Математика)»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Математика, інформатика)
Факультет:Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуПовна загальна середня освіта
ID пропозиції:1354749 Небюджетна 
Термін навчання:01.09.2024-31.05.2027
Термін подачі заяв та документів:19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг:10
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)28 000 грн
Вчитель математики

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі середньої освіти та фахової передвищої освіти.

Математика – це наука, яка розвиває розумові здібності, а саме: уміння логічно мислити, узагальнювати, швидко приймати рішення в різних ситуаціях. Вона тренує пам’ять, уважність, наполегливість, відповідальність, точність і акуратність. Саме ці риси допомагають нам у вирішенні не тільки математичних задач, але й усіляких життєвих проблем.

Переваги

Математика – це:

Фундаментальна математична підготовка
Вміння знаходити найбільш раціональне вирішення будь-яких практичних задач

Математика – це:

Здатність швидко засвоювати нове
Володіння сучасними інформаційними технологіями
Здатність до адаптації та дій в новій ситуації

Математика – це:

Здатність приймати обґрунтовані рішення
Знання спеціалізованих мов програмування та пакетів програмного забезпечення
Можливість працевлаштування в IT-галузі

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

У наш час бурхливого розвитку науки та інформаційних технологій щоразу більше стають затребуваними спеціалісти з математичним складом розуму, які вміють аналізувати, логічно мислити та нестандартно розв’язувати складні професійно-орієнтовані задачі. Саме такими компетентностями володіють випускники кафедри математики та економіки ДДПУ

Перелік дисциплін на спеціальності

математичний аналіз
лінійна алгебра
алгебра і теорія чисел
аналітична геометрія
диференціальна геометрія і топологія
дискретна математика та математична логіка
диференціальні рівняння
теорія ймовірностей та математична статистика
комплексний аналіз
функціональний аналіз
історія математики
елементарна математика
методика навчання математики

Сфери застосування отриманих знань

Освітня програма передбачає підготовку до виконання функціональних обов’язків учителя математики та інформатики, класного керівника у закладах загальної середньої освіти, організатора гуртків математичного та інформативного спрямувань, викладача закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя

Перспективи кар`єрного росту

Математика – основа успішної кар’єри. Зокрема, як стверджує статистика, найбільшого успіху в бізнесі досягають, як правило, випускники технічних і математичних вузів.

Навіть якщо в майбутньому ви не станете вчителем, то станете освіченим спеціалістом-математиком, який завжди буде затребуваний на сучасному ринку праці, спеціалістом, що вміє мислити, абстрагуватися і вирішувати нестандартні завдання.