Бакалавр скорочена

ВЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ, КРЕСЛЕННЯ ТА ІНФОРМАТИКИ, ВИКЛАДАЧ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТи

Спеціальність: 014 «Середня освіта (Технології)»
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Технології, інформатика))
Факультет: Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу Молодший спеціаліст
ID пропозиції: 1413008 Відкрита
Термін навчання: 01.09.2024-30.06.2027
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг: 50
Обсяг державного замовлення: 7
Вартість навчання за рік (контракт) 28 000 грн
Вчитель трудового навчання

Якщо Ви креативний і сповнений творчих ідей, прагнете поглибити свої знання в галузі техніки, технологій та інформатики, якщо Вам подобається проектувати, конструювати та моделювати, маєте непереборне бажання до опанування сучасних засобів цифрових технологій, тоді Вам саме до нас!Після успішного закінчення навчання Вам буде присвоєна професійна кваліфікація: «Вчитель технологій, креслення та інформатики закладу загальної середньої освіти»

СУЧАСНИЙ УЧИТЕЛЬ-ІНТЕЛЕКТУАЛ – ЗАПОРУКА ОСВІЧЕНОЇ НАЦІЇ. ВІДТАК ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ, ЗДАТНИХ ДО УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НАБУВАЄ ВАЖЛИВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ.

Переваги

Високий рівень психолого-педагогічної підготовки

Вивчення дисциплін циклу психолого-педагогічної підготовки сприяє формуванню здатності аналізувати психолого-педагогічні аспекти навчальної діяльності в закладах освіти, враховувати психологічні механізми і закономірності виховання й навчання; забезпечує формування здатності до планування, організації, коригування й управління освітнім процесом, оцінювання та прогнозування його результатів.

Розвиток художньо-творчого потенціалу студентів

Вивчення дисциплін циклу художньо-трудової підготовки, участь студентів у розробці й презентації творчих проєктів сприяє активному розвитку креативності та творчих здібностей здобувачів освіти, формує здатність до художньо-проєктної та технологічної діяльності з виготовлення сучасних декоративно-ужиткових виробів.

Формування цифрової компетентності

Вивчення дисциплін циклу інформатичної підготовки формує здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз й оцінювання інформації та оперування нею у професійній діяльності, використовувати цифрові технології в освітньому та творчому процесі.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Сучасна якісна освіта

Освітній процес забезпечують кваліфіковані фахівці – доктори та кандидати наук, здатні на високому фахову рівні проводити навчальні заняття й передавати студентам свої знання та багатий практичний досвід.

Належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Процес навчання здійснюється у спеціалізованих навчально-виробничих майстернях, навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах, спеціально обладнаних сучасною технікою аудиторіях і кабінетах.

Оволодіння додатковими навичками художньої обробки матеріалів

Студенти мають унікальну можливість удосконалити свої знання й уміння з різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема: художньої обробки деревини (різьблення, інкрустація, інтарсія), художньої обробки металів (гравіювання, карбування), народної вишивки, ткацтва, в’язання, плетіння, писанкарства та ін.

Перелік дисциплін на спеціальності

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Технічна механіка
ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ
Креслення
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ
Художнє проєктування
Художня обробка матеріалів
Електротехніка та електроніка
Основи теплотехніки та гідравліки
Технічна творчість учнів
Різання матеріалів, верстати та інструменти
Електромонтажний практикум
Автомобілі
Основи ергономіки / Технічна естетика
Системи автоматизованого проєктування
Матеріалознавство швейного виробництва
Історія костюма

Сфери застосування отриманих знань

Освітня галузь

Здобудь професійно-педагогічну підготовку, необхідну для ефективної роботи у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на посадах директора, завуча, вчителя, викладача, майстра виробничого навчання, керівника гуртка та ін.

Інформатика та ІТ-сфера

Вивчай інформатику та програмування, опановуй інтелектуальні інформаційні системи та впевнено почувай себе в ІТ-індустрії.

Галузі матеріального виробництва

Опануй основи проєктування, конструювання, моделювання, здобудь навички художньо-творчої діяльності, що уможливить ефективну роботу на підприємствах машинобудування та легкої промисловості, проєктно-конструкторських установах, дизайн-студіях та ін.

Перспективи кар`єрного росту

ВЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

КЕРІВНИК ГУРТКА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Педагог-організатор