Бакалавр

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво

Спеціальність:023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Освітньо-професійна програма:Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво
Факультет:Початкової освіти та мистецтва
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуПовна загальна середня освіта
ID пропозиції:1344532 Фіксована
Термін навчання:01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів:19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг:20
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)30 000 грн
Образотворче мистецтво

Переконаєтесь, що образотворче та декоративне мистецтво – важлива галузь в системі сучасної соціокультурної політики, а практичні й теоретичні знання в цій галузі дозволять вам розвивати її переваги у світовому масштабі!

Переваги

Інтегрує та актуалізує класичне, «сучасне» й актуальне мистецтво

Актуальне (contemporary), яке є суто темпоральним (тут-і-тепер), розвиває й конкретизує «сучасне» (modern) мистецтво. Це мистецтво контексту. Зміст, форма, засоби виразності та способи репрезентації не реґламентовані. З класичним мистецтвом його ріднить неутилітарність твору та почуттєвий характер сприйняття.

Ґрунтується на художньому експерименті

Мистецтво – сфера експерименту, дослідження та апробації різноманітних ідей, методів, технологій. «Художній експеримент» або «експериментальна творчість» властива новітнім мистецьким проєктам. Вони – не констатація художньої неякісності роботи, а визнання пошуковості.

Розвиває логіку створення художнього образу

Мистецтво формує аналітико-синтетичну єдність простору і форми у часовому розгортанні від крапки до лінії, до маси і середовища. Це розгортання містить збалансовану геометрію форм, символічну сутність кольору та краси.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Практико-орієнтований характер освітньої програми

Передбачено участь фахівців-практиків, які мають значний практичний досвід у галузі образотворчого та декоративного мистецтва, цікавий науково-методичний доробок у галузі освіти, культури і мистецтва.

Ефективний спосіб удосконалення навичок та компетенцій

Оволодієте професійними знаннями у практичній та мистецтвознавчій діяльності. Сформуєте уміння викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти, використовуючи сучасні методики образотворення, техніки та технології роботи у відповідних матеріалах

Сучасні форми та методи організації дистанційного навчання

Передбачено використання відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Платформа ZOOM (або інші) надає можливість широкої освітньої взаємодії (текст, презентація, відеоматеріал тощо). Хмарний сервіс Google-диск забезпечує обмін файлами, збереження інформації тощо.

Популяризація надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини

Передбачено дослідження українських етномистецьких традицій у стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва. Оволодієте інтерпретацією смислів та засобів їх втілення у мистецькому творі для розроблення композиційних рішень. Навчитесь адаптувати індивідуальну творчу діяльність до вимог і умов споживача.

Перелік дисциплін на спеціальності

Основи кольорознавства
Живопис
Композиція
Рисунок
Стилістика світової культури
Основи художньої майстерності
Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли
Етика та естетика
Скульптура та пластична анатомія
Історія зарубіжного образотворчого мистецтва
Художньо-прикладна графіка
Історія українського образотворчого мистецтва
Основи керівництва самодіяльним об’єднанням образотворчого та декоративного мистецтва
Навчальна практика «Пленер»

Сфери застосування отриманих знань

Концептуальний вираз взаємовідносин особистості та суспільства

Вивчай медіа-мистецтво (відео-арт, медіа-інсталяція, медіа-перформанс тощо), створюй за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (відео-, комп’ютерні, мультимедійні тощо) та традиційних видів мистецтва (скульптура, живопис, графіка тощо) естетичний простір особистості

Інтеграція мистецтва у сферу сучасної освіти та культури

Формуй композиційне мислення в умовах викликів сучасної освіти, оволодівай способами візуалізації фантазій у соціокультурний та політико-правовий простір

Ключові напрямки образотворчого мистецтва у 2020-х роках

Порожнеча простору (Line Art), краса жіночого тіла, виразні обличчя, абстрактний живопис, еклектичні колажі, сюрреалістичні ансамблі об’єктів з різних світів, екологічна тематика (Botanicals), філософський зміст заангажованого мистецтва (Engaged art).

Тренди рисунку і живопису у 2020-х роках

Діалог з класикою, стилістичні прийоми митців ХХ ст., сміливі експерименти з новими техніками, актуальні колористичні рішення, експресивний живопис у дусі естетики мінімалізму, розвиток художньої самодостатності та власної стилістики.

Перспективи кар`єрного росту

Скульптор

Художник

Керівник самодіяльного об’єднання прикладного та декоративного мистецтва

Вчитель закладу загальної середньої освіти

Викладач закладу фахової передвищої освіти

Дизайнер (художник-конструктор)

Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.)

Викладач мистецького ліцею

Мистецтвознавець (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)