БАКАЛАВР ЗАОЧНА СКОРОЧЕНА

Менеджмент підприємницької діяльності

Спеціальність:073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма:Менеджмент підприємницької діяльності
Факультет:Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти:Заочна
Основа вступу:Молодший спеціаліст
Бакалавр
ID пропозиції:1315410 Небюджетна
Термін навчання:01.09.2024-30.06.2027
Термін подачі заяв та документів:19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг:15
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)l8 000 грн
Менеджмент підприємницької діяльності

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Освітньо-професійна, що має прикладну спрямованість; передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання; пропонує комплексний підхід здійснення діяльності у сфері управління сучасним підприємством, що реалізується через навчання та практичну підготовку; орієнтується на сучасні досягнення в галузі управління організаціями з урахуванням специфіки галузі, дозволяє студентам набути необхідних навичок та досвіду в управлінні, маркетингу, фінансах, звітності комерційних організацій. Програма передбачає подальшу професійну та наукову кар’єру, формування готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя.
Навчання за освітньою програмою «Менеджмент підприємницької діяльності» – це можливість:

Переваги

здобути сучасну професію, що користується попитом на ринку праці

реалізувати власні творчі здібності в художніх колективах університету, студентському клубі КВК, займатися різноманітними видами спорту в численних спортивних секціях

отримати практичні навики професійної діяльності на базі провідних підприємств регіону

займатися науково-дослідною роботою в спеціалізованих проблемних групах під керівництвом досвідчених науковців

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

За 30-річний період існування спеціальності «Менеджмент» в університеті підготовлено понад 1500 фахівців, які успішно працюють на підприємствах усіх галузей народного господарства, у туристичних фірмах, готелях, санаторіях, банківських установах, фіскальних органах, у державному управлінні, малому бізнесі та освітній діяльності. Серед випускників спеціальності «Менеджмент» – народні депутати України, депутати місцевих рад, керівники підприємств, приватні підприємці, відомі науковці та педагоги.

Особлива увага в освітньому процесі приділяється активним методам навчання (ділові ігри, тренінги, ситуаційні методики, дискусії, проблемні лекції), використанню сучасних інформаційних технологій, вивченню іноземних мов, а також формуванню практичних навиків професійної діяльності під час проходження: навчальної практики «Вступ до фаху»; економічного комп’ютерного практикуму; виробничої практики; переддипломної практики.

Бази практичної підготовки бакалаврів з менеджменту: виробничі та торговельні підприємства регіону; туристичні, готельні та санаторні заклади м. Трускавець і смт. Східниця; органи місцевого самоврядування Дрогобицької ОТГ; заклади вищої освіти.

Перелік дисциплін на спеціальності

Гроші і кредит
Ділова кар’єра в менеджменті
Економіка і фінанси підприємства
Електронна комерція
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інформаційний бізнес
Інформаційні системи в економіці та підприємництві
Контролінг
Логістика
Маркетинг
Менеджмент
Міжнародні економічні відносини та основи зовнішньоекономічної діяльності
Організація підприємницької діяльності
Основи підприємництва
Проектний менеджмент
Психологія
Самоменеджмент
Стратегічне управління
Управління інноваціями
Управління персоналом
Управління ризиком
Фінанси

Сфери застосування отриманих знань

Знання і досвід професійних менеджерів необхідні кожній сучасній компанії.

На регіональному ринку праці випускники спеціальності «Менеджмент» можуть реалізувати здобуті компетентності у сферах туризму, фінансів, інформаційних технологій, реклами, маркетингу, PR, торгівлі, страхування, державного та муніципального управління.

Спеціальність «Менеджмент» – це хороші перспективи кар’єрного росту

Висока затребуваність в різних сферах, постійне спілкування з різними людьми, напрацювання корисних зв’язків, мобільність, можливість добре заробляти.

Продовження ступеню магістр

Випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання у магістратурі (1,4 р.) за освітньою програмою «Менеджмент інноваційної діяльності».

Перспективи кар`єрного росту

керівників підприємств, установ та організацій

менеджерів (управителів) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

керівників функціональних підрозділів

керівників виробничих та інших основних підрозділів

керівників малих підприємств без апарату управління