Бакалавр

Вчитель трудового навчання та технологій, інформатики, викладач закладу фахової передвищої освіти

Спеціальність: 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика))
Факультет: Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу Повна загальна середня освіта
ID пропозиції: 1226225 Відкрита (НМТ/ЗНО)
1226620 Небюджетна (Лише мотиваційний лист)
Термін навчання: 01.09.2023-30.06.2027
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2023-31.07.2023
Ліцензійний обсяг: 50
Обсяг державного замовлення: 13
Вартість навчання за рік (контракт) 24 570 грн

Вступники допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала:
Для вступу на бюджет від 130 балів
Для вступу на контракт від 100 балів
Мінімальний прохідний бал на бюджет у 2022р – 129.744 балів

Вчитель трудового навчання

Якщо Ви креативний і сповнений творчих ідей, прагнете поглибити свої знання в галузі техніки, технологій та інформатики, якщо Вам подобається проектувати, конструювати та моделювати, маєте непереборне бажання до опанування сучасних засобів цифрових технологій, тоді Вам саме до нас! 

Сучасний учитель-інтелектуал – запорука освіченої нації. Відтак підготовка фахівців, здатних до успішної професійної діяльності у закладах загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти набуває важливої соціальної необхідності. 

Переваги

Високий рівень психолого-педагогічної підготовки

Вивчення дисциплін циклу психолого-педагогічної підготовки сприяє формуванню здатності аналізувати психолого-педагогічні аспекти навчальної діяльності в закладах освіти, враховувати психологічні механізми і закономірності виховання й навчання; забезпечує формування здатності до планування, організації, коригування й управління освітнім процесом, оцінювання та прогнозування його результатів.

Розвиток художньо-творчого потенціалу студентів

Вивчення дисциплін циклу художньо-трудової підготовки, участь студентів у розробці й презентації творчих проєктів сприяє активному розвитку креативності та творчих здібностей здобувачів освіти, формує здатність до художньо-проєктної та технологічної діяльності з виготовлення сучасних декоративно-ужиткових виробів.

Формування цифрової компетентності

Вивчення дисциплін циклу інформатичної підготовки формує здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз й оцінювання інформації та оперування нею у професійній діяльності, використовувати цифрові технології в освітньому та творчому процесі.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Сучасна якісна освіта

Освітній процес забезпечують кваліфіковані фахівці – доктори та кандидати наук, здатні на високому фахову рівні проводити навчальні заняття й передавати студентам свої знання та багатий практичний досвід.

Належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Процес навчання здійснюється у спеціалізованих навчально-виробничих майстернях, навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах, спеціально обладнаних сучасною технікою аудиторіях і кабінетах.

Оволодіння додатковими навичками художньої обробки матеріалів

Студенти мають унікальну можливість удосконалити свої знання й уміння з різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема: художньої обробки деревини (різьблення, інкрустація, інтарсія), художньої обробки металів (гравіювання, карбування), народної вишивки, ткацтва, в’язання, плетіння, писанкарства та ін.

Перелік дисциплін на спеціальності

Товарознавство харчових продуктів
Технічна механіка
Комп’ютерна графіка
Креслення
Комп’ютерні мережі
Художнє проєктування
Художня обробка матеріалів
Електротехніка та електроніка
Основи теплотехніки та гідравліки
Технічна творчість учнів
Різання матеріалів, верстати та інструменти
Електромонтажний практикум
Автомобілі
Основи ергономіки / Технічна естетика
Системи автоматизованого проєктування
Матеріалознавство швейного виробництва
Історія костюма

Сфери застосування отриманих знань

Освітня галузь

Здобудь професійно-педагогічну підготовку, необхідну для ефективної роботи у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на посадах директора, завуча, вчителя, викладача, майстра виробничого навчання, керівника гуртка та ін.

Інформатика та ІТ-сфера

Вивчай інформатику та програмування, опановуй інтелектуальні інформаційні системи та впевнено почувай себе в ІТ-індустрії.

Галузі матеріального виробництва

Опануй основи проєктування, конструювання, моделювання, здобудь навички художньо-творчої діяльності, що уможливить ефективну роботу на підприємствах машинобудування та легкої промисловості, проєктно-конструкторських установах, дизайн-студіях та ін.

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель трудового навчання, технологій, креслення та інформатики закладу загальної середньої освіти

Викладач закладу фахової передвищої освіти (коледжу)

Викладач професійного (професійно-технічного) навчального закладу

Керівник гуртка технічної творчості

Педагог-організатор