Бакалавр

Вчитель музичного мистецтва. викладач закладу фахової передвищої освіти

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мистецтво.Музичне мистецтво)
Факультет: Початкової освіти та мистецтва
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу Повна загальна середня освіта
ID пропозиції: 1363290 Відкрита (НМТ)
Термін навчання: 01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг: 25
Обсяг державного замовлення: 12
Вартість навчання за рік (контракт) 30 000 грн

Вступники допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала:
Для вступу на бюджет від 130 балів
Для вступу на контракт від 100 балів
Мінімальний прохідний бал на бюджет у 2022р – 138.650 балів

Вчитель музики

Не уявляєш своє життя без музики? Хочеш досконало опанувати мистецтво гри на улюбленому музичному інструменті, співати академічною чи естрадною манерою, навчитись читати партитури та диригувати хором? Тоді тобі до нас! Поповни лави студентів Факультету початкової освіти та мистецтва ДДПУ імені Івана Франка зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Сьогодні не можна бути осторонь суспільного життя нашої держави. Стань бійцем культурно-мистецького фронту, на якому потрібні не лише сміливість і жертовність, а й фаховість, обізнаність і талант!

Переваги

Мистецтво проти Війни

Вивчення української музичної культури від ХVІ століття і до наших днів дозволить оволодіти величезним інформаційним пластом нашої національної ідентичності.

Українська музична культура і освіта у світовому цивілізаційному просторі

Вивчення досягнень провідних європейських та світового рівня діячів музичного мистецтва, педагогів, психологів сприятиме всебічному розвитку особистості

Теорія і практика – взаємодоповнюючі та нероздільні компоненти навчального процесу

Важливість застосування на практиці, здобутих під час навчання, умінь та навичок у подальшій професійній діяльності – навчання музичному мистецтву учнів у закладах освіти, організація музичного супроводу при заняттях з дітьми ВПО, створення концертних програм до різноманітних тематичних вечорів чи ювілейних дат видатних особистостей та ін

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Викладачі-виконавці

Професорсько-викладацький склад нашого факультету приймає активну участь у різноманітних концертних програмах, як в стінах нашого закладу, так і далеко за його межами, що свідчить про яскраві взірці фаховості та стимул для студентів до їх професійного зростання

Ґрунтовні наукові дослідження

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) матимуть змогу ознайомитись з потужними науковими дослідженнями та напрацюваннями, здійсненими нашими викладачами, докторами та кандидатами наук, у сфері музикознавства та педагогіки

Великий вибір дидактичного матеріалу

Протягом десятиліть відбувалось поповнення дидактичного матеріалу шляхом створення і опрацювання нашими викладачами нових, маловідомих, призабутих чи заборонених у тоталітарні часи творів для різноманітних музичних інструментів, як соло, так і ансамблевого музикування, вокальних, вокально-інструментальних та хорових опусів

Участь як слухача, так і учасника музичних конкурсів, фестивалів, форумів, науково-практичних конференцій

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) матимуть можливість фахового супроводу під час підготовки до участі у музичних конкурсах, фестивалях, мистецьких форумах, науково-практичних конференціях, а, відтак, зможуть гарантовано отримати дипломи Гран-прі, лауреатів І–ІІІ ст., що призведе до набуття сценічної витримки, досвіду публічного виступу, опанування підготовчими етапами написання наукових розвідок і публікацій

Перелік дисциплін на спеціальності

Історія української музики
Історія світової музики
Теорія музики та сольфеджіо
Інструментальна підготовка
Хорове диригування
Хоровий клас
Методика навчання музичного мистецтва
Постановка голосу
Основи музично-педагогічних досліджень
Комп’ютерні технології в галузі музичного мистецтва
Музичний фольклор України
Комп’ютерні програми нотних нотацій
Хорове аранжування

Сфери застосування отриманих знань

Вчитель музичного мистецтва

Твори, навчай, ділись досвідом, застосовуй на практиці фахові компетентності отримані під час навчання в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Набудь навички, необхідні для інтеграції ключових аспектів українського музичного мистецтва у світовий музичний простір

Викладач закладу фахової передвищої освіти

Відповідальність за надання якісних послуг для навчання і розширення світогляду молодого музиканта, який навчається у закладі фахової передвищої освіти

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель музичного мистецтва

Керівник інструментального ансамблю

Керівник вокального ансамблю

Керівник вокально-інструментального ансамблю

Концертмейстер

Аранжувальник

Викладач основного музичного інструменту (за вибором)

Диригент хору

Викладач постановки голосу

Викладач вокалу

Викладач естрадного вокалу

Викладач гармонії

Викладач музичної літератури

Викладач сольфеджіо

Дослідник, науковець