Бакалавр Заочна (Скорочена)

Вихователь закладу дошкільної освіти, викладач закладу фахової передвищої освіти

Спеціальність: 012 «Дошкільна освіта»
Освітньо-професійна програма: Дошкiльна освiта
Факультет: lсторії,педагогіки та психології
Форма здобуття освіти: Заочна
Основа вступу Молодший спеціаліст
ID пропозиції: 1300835 Відкрита
1296100 Небюджетна
Термін навчання: 01.09.2024-30.06.2027
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг: 25
Обсяг державного замовлення:
Вартість навчання за рік (контракт) 20 000 грн
Вихователь закладу дошкільної освіти

Хочеш реалізувати свою мрію та стати співпричетним до творення майбутнього України? Любиш спілкуватися з дітьми та навчати їх нового? Тоді варто професійно опанувати спеціальність «Дошкільна освіта».

Переконайся, що спеціальність «Дошкільна освіта» – це про майбутнє, про прогрес суспільства, про особисте задоволення від спілкування та зростання вихованців.

Переваги

Індивідуальна освітня траєкторія

Опановуючи фах вихователя закладу дошкільної освіти та викладача закладу фахової передвищої освіти ти зможеш розвивати свої здібності та таланти, реалізувати свій творчий потенціал, що забезпечується вільним вибором дисциплін для вивчення. Відтак ти станеш активним учасником творення індивідуального плану навчання.

Кваліфіковані викладачі

Викладання дисциплін освітньої програми «Дошкільна освіта» забезпечується кваліфікованими викладачами, що постійно вдосконалюють свої знання та методику роботи зі студентами. Відтак тебе чекають цікаві захоплюючі заняття та приємне спілкування з фахівцями своєї справи.

Грунтовна практична підготовка

Навчання на освітній програмі «Дошкільна освіта» передбачає тривалу педагогічну практику у закладах освіти. Ти зможеш спробувати свої сили на посаді не лише вихователя закладу дошкільної освіти, але й викладача закладу фахової передвищої освіти, поспілкуватися з провідними вихователями дітей дошкільного віку та ще раз переконатися у тому, що обрав благородну та суспільно важливу професію.

Можливість опанування іноземних мов

У сучасному світі незаперечною є необхідність володіння принаймні однією іноземною мовою. У нас впродовж усього терміну навчання ти зможеш вивчати іноземну мову, що забезпечить тобі можливість вільного спілкування нею, а також роботи з іншомовною професійною літературою.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Якісна освіта

Ти зможеш опанувати компетенції, необхідні для роботи з дітьми дошкільного віку, а також здобувачами фахової передвищої освіти, стати конкурентоспроможним фахівцем, здатним продукувати креативні рішення та здійснювати професійний саморозвиток. Здобувачі освітньої програми «Дошкільна освіта» є затребуваними на ринку праці, що підтверджується даними про працевлаштування наших випускників.

Потужна матеріально-технічна база

Ти будеш навчатися у сучасних спеціалізованих аудиторіях, обладнаних необхідними засобами для опанування обраного фаху.

Академічна мобільність

У нашому університеті створені умови для міжнародної академічної мобільності студентів. Ти зможеш здобувати освіту не лише у ДДПУ імені Івана Франка, але й удосконалювати свої знання та навички у провідних закладах освіти Польщі, Бельгії та інших країн світу.

Цікаве дозвілля

Ти зможеш влитися в дружню студентську родину, об’єднану не лише навчанням, але й цікавим та різноманітним дозвіллям. Зможеш віднайти діяльність до душі, брати участь у волонтерській, творчій, спортивній тощо діяльності поряд з однодумцями.

Перелік дисциплін на спеціальності

Історія української державності
Основи медичних знань та педіатрія
Загальна психологія
Загальна педагогіка
Іноземна мова
Дошкільна лінгводидактика
Робота з дітьми, що мають особливі потреби
Інклюзивна освіта
Методика арт-освіти дітей дошкільного віку
Методика ознайомлення дітей дошкільного віку із довкіллям
Художня праця
Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень
Методика фізичного виховання та валеологічної освіти дітей дошкільного віку
Педагогічне партнерство
Педагогічна психологія
Дошкільна педагогіка

Сфери застосування отриманих знань

Сфера дошкільної освіти

Організовуй та реалізуй освітній процес у закладах дошкільної освіти. Опануй навички педагогічної діяльності, навчися знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини та допомагати їй в щоденному зростанні.

Сфера фахової передвищої освіти

Практично опануй спеціалізовані знання, уміння та навички, необхідні для професійної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Здобуті компетентності допоможуть тобі оптимізувати професійне становлення фахових молодших бакалаврів дошкільної освіти.

Перспективи кар`єрного росту

Вихователь закладу дошкільної освіти

Вихователь-гувернер

Вихователь центру розвитку дитини

Педагог раннього розвитку

Викладач закладу фахової передвищої освіти