Бакалавр

Вчитель англійської і польської мов та зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої освіти

Спеціальність: 014 Середня освіта
(Англійська мова та
зарубіжна література)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і
література (англійська, польська))
Факультет: Української та іноземної філології
Форма здобуття освіти: Денна
Основа вступу Повна загальна середня освіта
ID пропозиції: 1359289 Відкрита (НМТ)
Термін навчання: 01.09.2024-30.06.2028
Термін подачі заяв та документів: 19.07.2024-31.07.2024
Ліцензійний обсяг: 115
Обсяг державного замовлення: 42
Вартість навчання за рік (контракт) 28 000 грн

Вступники допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала:
Для вступу на бюджет від 130 балів
Для вступу на контракт від 100 балів
Мінімальний прохідний бал на бюджет у 2022р – 159.100 балів

Вчитель англійської і польської мов

Бажаєш оволодіти двома іноземними мовами одночасно – англійською і польською? Шукаєш спеціалізованих знань – теоретичних та практичних, які дозволять тобі стати кваліфікованим конкурентноздатним фахівцем у їх викладанні? Зроби ставку на спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))» і відчуй переваги її використання у багатьох сферах сучасного життя!

 

Переконайся, що знання іноземних мов є ключем до успішного працевлаштування, тоді як поєднання англійської мови з мовою наших найближчих сусідів – польською, а також всебічне оволодіння спектром найсучасніших методів їх викладання – це шлях до ще більшого розширення горизонтів кар’єрного успіху!

Переваги

Можливість одночасно опановувати дві іноземні мови

Відомо, що англійська – це мова науки і техніки, одна з найпоширеніших мов, нею записано і збережено понад 80% інформації в усіх сферах життєдіяльності. Польська – мова найближчого до нас народу не тільки за географічною ознакою, але й за здатністю бути солідарним у час воєнного лихоліття. Освітня програма «Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))» гарантує здобувачеві вільне володіння обома вищезазначеними мовами одночасно.

Галузева спрямованість освітньої програми

Незважаючи на зміну пріоритетів і цінностей сучасного життя, його динамічність, професія вчителя була і залишається однією із найбільш стабільних, здатних протидіяти глобальним викликам щодо фахової переорієнтації суспільства. Освітня програма «Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))» забезпечує високій рівень теоретичної і практичної підготовки висококваліфікованого фахівця у галузі викладання іноземних мов та зарубіжної літератури

Поєднання теоретичного навчання та практичної діяльності

Навчання за програмою «Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))» передбачає апробацію набутих теоретичних знань у закладах середньої освіти, що є обов’язковою складовою для здобуття необхідних навичок та професійних компетенцій. Вищезазначена освітня програма дає можливість поєднувати навчання і викладацьку діяльність у державних та приватних освітніх закладах, або ж започаткувати власну справу як у педагогічній галузі, так і у сфері особистих преференцій здобувача.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Інноваційні методи навчання

Освітня програма «Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))» впроваджує у навчальний процес інноваційні технології навчання, що враховують найновіші досягнення у галузі викладання предметів як філологічного, так і педагогічного циклів. Зокрема, у процесі вивчення англійської мови студенти використовують автентичні ресурси видавництв Pearson, Express Publishing, Oxford University Press та ін., а саме навчання відбувається на інтернет-платформі Британської освітньої організації Pearson Education.

Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники

Реалізація освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))» забезпечується якісним професорсько-викладацьким складом. Науково-педагогічні працівники постійно вдосконалюють свій кваліфікаційний рівень на міжнародних стажуваннях, беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних заходах: конференціях, круглих столах, методичних семінарах.

Академічна мобільність

Бажаєш випробувати себе, навчаючись за кордоном?
Освітня програма «Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))» надасть тобі таку можливість! Навчання студентів у межах програми академічної мобільності ЄС Erasmus + в Гуманітарно-природничому університеті ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Жешівському та Вроцлавському університетах, Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні – і це ще далеко не повний перелік освітніх закладів-партнерів ДДПУ імені Івана Франка!

Насичене та цікаве студентське життя

Під час навчання наші студенти не тільки здобувають якісну вищу освіту, яка забезпечить стабільність та впевненість у завтрашньому дні, але й мають можливість брати участь у різноманітних позааудиторних та спортивних заходах, студентському самоврядуванні. Студентська рада факультету потурбується про те, щоб кожен студент зміг реалізувати себе у діяльності, що відповідає особистим інтересам і преференціям

Перелік дисциплін на спеціальності

Практика усного і писемного англійського мовлення
Практична граматика англійської мови
Теоретична граматика англійської мови
Практична фонетика англійської мови
Теоретична фонетика англійської мови
Шкільний курс англійської мови та методика її навчання
Історія англійської мови
Лексикологія англійської мови
Стилістика та інтерпретація англійського тексту
Література Великої Британії
Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США
Ділова англійська мова
Практичний курс польської мови
Шкільний курс польської мови та методика її навчання
Комунікативна граматика польської мови (А1, А2, В1))
Ділова польська мова (А1,А2, В1))
Польська мова за рівнями (А1, А2, В1))

Сфери застосування отриманих знань

Установи в галузі освіти

  • заклади загальної середньої освіти;
  • приватні школи;
  • дошкільні навчальні заклади

 

Установи, що не належать до галузі освіти

  • державні та приватні компанії, які мають міжнародних партнерів;
  • управлінські структури, топ-менеджмент

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель закладу загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти

помічник вчителя

керівник гуртка

інший професіонал в галузі освіти та навчання

асистент вчителя

педагог-організатор