Магістр заочна

Вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:014 «Середня освіта українська мова і література)
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська))
Факультет:Української та іноземної філології
Форма здобуття освіти:Заочна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1222925 Фіксована
1223595 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:45
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)24 780 грн
Вчитель української мови і літератури

Шукаєш спеціалізованих знань з лінгвістики і літературознавства, які зможеш використовувати у багатьох сферах сучасного життя? Хочеш орієнтуватися у структурі освіти в Україні, володіти державною та іноземною (англійською) мовою як необхідним засобом комунікування в умовах глобалізації усіх сфер діяльності, застосовувати сучасні методики і технології для успішного й ефективного провадження професійної діяльності, знати етапи розвитку української мови та літератури, англійської мови і зарубіжної літератури, знати алгоритм проведення наукового дослідження, уміти працювати з різною науковою та художньою літературою та аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів?
Зроби ставку на освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти „Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська))”

Знання української мови і літератури, іноземної (англійської) мови і зарубіжної літератури є невід’ємною основою сучасного українського суспільства, що дозволять тобі розвиватися не тільки в Україні, а й далеко за її межами

Переваги

Можливості працевлаштування

Програма передбачає підготовку до виконання функційних обов’язків учителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури, класного керівника в закладах загальної середньої освіти, організатора гуртків філологічного спрямування, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, викладача закладів професійної (професійно-технічної) освіти, викладача закладів вищої освіти, а також сприяє формуванню готовності до професійного самовдосконалення

Рівень підготовки фахівців

Здобувачі можуть виконувати складні професійні завдання в контексті мовно-літературної освітньої галузі, спрямовані на застосування сучасних підходів до вивчення мовознавчих та літературознавчих проблем, апробування їх на відповідному фактичному матеріалі, зокрема на художньо-публіцистичного, наукового та епістолярного доробку Івана Франка, у межах франкознавчих досліджень

Потенційні можливості у майбутньому

Випускники, володіючи глибокими теоретичними і практичними знаннями та вміннями в галузях педагогіки, психології, української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури, здатні до педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності, а також до проведення досліджень та/або здійснення інновацій як необхідних умов подальшого працевлаштування чи навчання

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Історія факультету

Корпус факультету – пам’ятна споруда XIX ст.. З 1858 року в цьому приміщенні була Дрогобицька державна гімназія імені Франца Йосифа, де навчалися знамениті письменники Іван Франко, Василь Стефаник, Лесь Мартович, оперний співак Модест Менцинський, композитор Остап Нижанківський. З гімназією пов’язані імена літературознавців О. Колесси й О. Грицая, політичних діячів М. Матчака та О. Думина, письменника та художника Б. Шульца. Тут викладали поет і вчений І. Верхратський, письменник В. Бірчак, історик О. Борковський. Факультет, як один з найстарших в університеті, функціонує з 1940 року

Наші випускники

Серед випускників факультету – багато відомих науковців, митців, політиків: М. Ільницький, Р. Гром’як, М. Кочерган, В. Кирилич, Г. Штонь, І. Нижник, В. Романюк, Г. Мороз, Н. Ковалик. Героїнею війни на Сході України є випускниця факультету Ірина Іванюш (псевдо „Лютик”), боєць, медсестра, нагороджена орденом „За мужність”

Професійна кваліфікація

Вчитель української мови і літератури, англійської мови і зарубіжної літератури

Міжнародні конкурси та олімпіади

Студенти факультету неодноразово ставали переможцями і призерами Міжнародних конкурсів та олімпіад. Так, в Конкурсі імені Петра Яцика перемогла О. Беца (2010р.), М. Дрич (2018р). Призерами цього конкурсу були О. Русин (2011р.), С. Голота (2013р), Р. Костур (2015р.). Переможці мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка – Л. Явір (2012р.), М. Сенета (2014р.), І. Волощак (2016р.), Л. Стефанишин (2018р.). С. Баранська – призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2016р., 2017р.)

Наукові традиції Дрогобицької філології

Саме тут сформовані такі філологічні школи та напрямки, як: українська фразеологія, українська акцентологія, україноюдаїка, компаративна стилістика, соціолінгвістика, шашкевичезнавство. Ці тардиції формували відомі науковці, серед яких: І. Ковалик, Г. Шило, М. Демський, В. Винницький, І. Матвіяс, Я. Радевич-Винницький, І. Кунець, А. Войтюк, З. Гузар, М. Шалата, В. Іванишин, М. Гольберг, М. Борецький, Л. Краснова, К. Яскевич. У 70-90 роки утверджується знаковий науковий напрям – франкознавство

Перелік дисциплін на спеціальності

Англійська мова та міжкультурна комунікація
Загальнотеоретичний курс англійської мови
Аналітичне читання англомовних текстів
Культура усного і писемного англійського мовлення
Проблеми сучасного зарубіжного літературознавства
Сучасний світовий літературний процес
Проблеми української літературної критики
Порівняльне літературознавство
Основи термінознавства
Лінгвістична інтерпретація художнього тексту
Актуальні питання дериватології сучасної української мови
Методика викладання англійської мови у закладах фахової передвищої, вищої освіти
Методика викладання зарубіжної літератури у закладах фахової передвищої, вищої освіти
Методика викладання української літератури у закладах фахової передвищої, вищої освіти
Методика викладання української мови у закладах фахової передвищої, вищої освіти
Актуальні напрямки лінгвістики

Сфери застосування отриманих знань

Створення та редагування текстів

Умій працювати з різною науковою та художньою літературою, а також іншими джерелами, аналізуй й редагуй текстів різних стилів та жанрів. Оволодій засадничими принципами підготовки і написання наукового дослідження філологічного спрямування

Переклад текстів і комунікація

Оволодій англійською мовою як необхідним засобом комунікування в умовах глобалізації усіх сфер діяльності,з метою вивчення впливів різних культур та мов у єдиному всесвітньому просторі та з метою перекладів текстів з англійської на українську і навпаки, а також належними комунікативними здібностями

Перспективи кар`єрного росту

Вчителі закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти

Викладачі закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вчителі закладів загальної середньої освіти

Викладачі закладів вищої освіти

Інші викладачі закладів вищої освіти

Інші професіонали в галузі освіти та навчання

Вчителі закладів спеціальної освіти