Магістр

Вчитель трудового навчання та технологій, інформатики, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика))
Факультет:Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1226252 Фіксована (ЄВІ)
1226623 Небюджетна
Термін навчання:01.09.2023-31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023–21.08.2023
Ліцензійний обсяг:35
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн
Вчитель трудового навчання

Якщо Ви креативний і сповнений творчих ідей, прагнете поглибити свої знання в галузі техніки, технологій та інформатики, якщо Вам подобається проектувати, конструювати та моделювати, маєте непереборне бажання до опанування сучасних засобів цифрових технологій, тоді Вам саме до нас! 

Сучасний учитель-інтелектуал – запорука освіченої нації. Відтак підготовка фахівців, здатних до успішної професійної діяльності у закладах загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти набуває важливої соціальної необхідності. 

Переваги

Високий рівень психолого-педагогічної підготовки

Вивчення дисциплін циклу психолого-педагогічної підготовки сприяє формуванню здатності аналізувати психолого-педагогічні аспекти навчальної діяльності в закладах освіти, враховувати психологічні механізми і закономірності виховання й навчання; забезпечує формування здатності до планування, організації, коригування й управління освітнім процесом, оцінювання та прогнозування його результатів.

Розвиток художньо-творчого потенціалу студентів

Вивчення дисциплін циклу художньо-трудової підготовки, участь студентів у розробці й презентації творчих проєктів сприяє активному розвитку креативності та творчих здібностей здобувачів освіти, формує здатність до художньо-проєктної та технологічної діяльності з виготовлення сучасних декоративно-ужиткових виробів.

Формування цифрової компетентності

Вивчення дисциплін циклу інформатичної підготовки формує здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз й оцінювання інформації та оперування нею у професійній діяльності, використовувати цифрові технології в освітньому та творчому процесі.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Сучасна якісна освіта

Освітній процес забезпечують кваліфіковані фахівці – доктори та кандидати наук, здатні на високому фахову рівні проводити навчальні заняття й передавати студентам свої знання та багатий практичний досвід.

Належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Процес навчання здійснюється у спеціалізованих навчально-виробничих майстернях, навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах, спеціально обладнаних сучасною технікою аудиторіях і кабінетах.

Оволодіння додатковими навичками художньої обробки матеріалів

Студенти мають унікальну можливість удосконалити свої знання й уміння з різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема: художньої обробки деревини (різьблення, інкрустація, інтарсія), художньої обробки металів (гравіювання, карбування), народної вишивки, ткацтва, в’язання, плетіння, писанкарства та ін.

Перелік дисциплін на спеціальності

Сучасні матеріали в техніці
Декоративно-ужиткове мистецтво
Етнодизайн одягу
Моделювання і художнє оформлення одягу
Інтелектуальні інформаційні системи
Програмування мовою JavaScript
Програмування мовою Pyton
Практикум з комп’ютерної графіки
Виробнича (педагогічна) практика у закладах загальної середньої освіти
Виробнича (педагогічна) практика у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Сфери застосування отриманих знань

Освітня галузь

Здобудь професійно-педагогічну підготовку, необхідну для ефективної роботи у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на посадах директора, завуча, вчителя, викладача, майстра виробничого навчання, керівника гуртка та ін.

Інформатика та ІТ-сфера

Вивчай інформатику та програмування, опановуй інтелектуальні інформаційні системи та впевнено почувай себе в ІТ-індустрії.

Галузі матеріального виробництва

Опануй основи проєктування, конструювання, моделювання, здобудь навички художньо-творчої діяльності, що уможливить ефективну роботу на підприємствах машинобудування та легкої промисловості, проєктно-конструкторських установах, дизайн-студіях та ін.

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель трудового навчання, технологій, креслення та інформатики закладу загальної середньої освіти

Викладач закладу фахової перед вищої та вищої освіти

Асистент

Викладач професійного (професійно-технічного) навчального закладу

Керівник гуртка технічної творчості

Педагог-організатор