Магістр

Вчитель початкових класів та інформатики закладу загальної середньої освіти, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:013 Початкова освіта (інформатика)
Освітньо-професійна програма:Початкова освіта та інформатика
Факультет:Початкової освіти та мистецтва
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1239317 Фіксована
1187808 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:21
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн
Вчитель початкових класів

Шукаєш спеціалізованих знань з початкової освіти та інформатики – теоретичних та практичних, які ти будеш використовувати у педагогічній сфері?
Зроби ставку на «Початкову освіту та інформатику»!

Переконайся, що початкова освіта та інформатика є основою навчання у сучасних закладах загальної середньої освіти, а набуті дослідницькі та інформаційно-комунікаційні компетентності є основою викладання у фаховій передвищій та вищій освіті

Переваги

Початкова освіта та інформатика – основа сучасної освіти

Згідно з вимогами до сучасного освітнього процесу впровадження інноваційних технологій відкриває нові можливості для організації та управління освітнім процесом початкової, фахової передвищої та вищої освіти

Початкова освіта та інформатика – основа сучасної освіти

Вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати наявні та створювати нові цифрові освітні ресурси, дозволяє ефективно застосовувати нові стратегічні підходи у галузі початкової, фахової передвищої та вищої освіти

Початкова освіта та інформатика – основа сучасної освіти

Набуті вміння створювати власний професійний імідж, самопрезентувати результати професійної діяльності дозволяють керувати власним життям і кар’єрою

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Практична зорієнтованість

Ми знаємо ефективний спосіб вдосконалення навичок та формування професійних компетентностей! Це практико орієнтоване навчання в аудиторіях, оснащених сучасним обладнанням та необхідними методичними матеріалами, проходження виробничої (педагогічної) практики у закладах загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти

SMART- простір

Більшість наших аудиторій оснащені інтерактивними дошками, мультимедійним обладнанням, що сприяє підвищенню результативності навчання

Академічна мобільність

На основі двосторонніх угод між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та закладами вищої освіти країн-партнерів студенти мають можливість вивчати досвід, здійснювати дослідження за кордоном

Цінності

Студенти не тільки набувають фахових компетентностей, але й формують власний світогляд, систему цінностей, особисту візію власного життя. Студенти навчаються організовувати та беруть участь у різноманітних позанавчальних та волонтерських заходах, що сприяють їх професійно-методичному, національному, духовному зростанню

Перелік дисциплін на спеціальності

Психологія вищої школи
Педагогіка вищої школи
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Технології викладання методик початкової освіти у закладі вищої освіти
Комунікативне та рецептивне вивчення мови
Організація інклюзивного навчання у закладах освіти
Організація наукових досліджень у галузі освіти
Електронно-освітні ресурси в початкових класах
Цифровий профіль педагога
Інтернет-сервіси у роботі вчителя початкових класах
Елементи структурного програмування
Безпека інформаційних систем

Сфери застосування отриманих знань

Заклад загальної середньої освіти, заклад фахової перед

Моделюй, проєктуй та реалізовуй науково-експериментальну діяльність у сфері початкової освіти закладу загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти, використовуючи інноваційні технології

Вчитель початкових класів

Заклад загальної середньої освіти, заклад фахової перед

Завдяки володінню цифровим інструментарієм ефективно управляй освітніми процесами, налагоджуй співпрацю з різними фахівцями

Заклад загальної середньої освіти, заклад фахової перед

Аналізуй, прогнозуй, здійснюй моніторинг власної педагогічної діяльності, керуй власним життям і кар’єрою

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

Вчитель інформатики у початкових класах закладу загальної середньої освіти

Викладач закладу фахової передвищої освіти

Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти

Викладач закладу вищої освіти

Асистент вчителя

Педагог організатор

Керівник гуртка з робототехніки

Керівник (директор) центру професійного розвитку