Магістр

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, керівник дитячого хореографічного колективу

Спеціальність:013 Початкова освіта (хореографія)
Освітньо-професійна програма:Початкова освіта та хореографія
Факультет:Початкової освіти та мистецтва
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1239333 Фіксована
1243394 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:9
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн

Ти випускник освітнього рівня «Бакалавр» і плануєш продовжити навчання у магістратурі? Мрієш бути крутим фахівцем з 100% працевлаштуванням із гідною оплатою праці? Тоді тобі до нас. 

Зроби ставку на спеціальність «Початкова освіта» з додатковою спеціалізацією «Хореографія»! Ти отримаєш глибокі знання, вміння та навички, які будеш використовувати у багатьох сферах сучасного життя.

Переваги

Вчитель Нової української школи

Сучасний вчитель – це фахівець із високим рівнем професійної компетентності, розвиненими творчими і дослідницькими здібностями, інтелігентний, духовно-моральний, конкурентноздатний, ерудований, освічений. У вчителя початкових класів – найпочесніша та найвідповідальніша місія: формувати особистість та впливати на її майбутнє.

Викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Висококваліфікований викладач педагогіки, мобільний, здатний організовувати освітній процес здобувачів вищої освіти в умовах ЗВО на засадах студентоцентризму, спроможний впроваджувати сучасні інновації, проводити педагогічні дослідження з теорії і методики початкової освіти.

Керівник дитячого хореографічного колективу

Додаткова спеціалізація дає можливість фахівцям, які вже мають кваліфікацію вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти, працювати керівником дитячого хореографічного колективу, керівником дитячої хореографічної студії. Мистецтво танцю нікого не залишить байдужим, воно притягує і зачаровує неповторністю, багатогранністю, красою. Танець відкриває нові можливості, стимулює до вдосконалення і надає впевненості в собі.

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Обравши навчання за освітньою програмою «Початкова освіта та хореографія», ти отримаєш якісну сучасну освіту, пройдеш підготовку за сучасними педагогічними методиками і технологіями, сформуєш комплекс фахових компетентностей, необхідних для навчання, виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку та студентів закладів фахової передвищої, вищої освіти; матимеш можливість навчатися за державним замовленням, отримаєш високий рівень практичної підготовки, розвиток професійних якостей вчителя НУШ, викладача, будеш мати можливість проходити практику у кращих школах регіону, фахових педагогічних коледжах та ЗВО.

Перелік дисциплін на спеціальності

Психологія вищої школи
Педагогіка вищої школи
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Технології викладання методик початкової освіти у закладі вищої освіти
Організація інклюзивного навчання у закладах освіти
Мистецтво балетмейстера у народно-сценічній хореографії
Керівництво дитячим хореографічним колективом
Цифровий профіль педагога

Сфери застосування отриманих знань

Менеджмент підприємницької діяльності

умови для вільного самовизначення

На факультеті початкової освіти та мистецтва створені найсприятливіші психолого-педагогічні умови для вільного самовизначення i самоствердження кожного студента, реалізації професійних задатків, творчих здібностей, а в майбутньому – становлення висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця

перспективи для випускників

Наші випускники:

  • – лідери і менеджери;
  • –  налаштовані на успіх;
  • – вміють працювати у команді;
  • – постійно вчаться та різнобічно розвиваються;
  • – гнучкі, швидко реагують на зміни у зовнішньому середовищі;
  • – ефективні комунікатори;
  • – використовують ІКТ в освітньому процесі;
  • – володіють знаннями та навичками, важливими у сучасному світі;
  • – мають критичне мислення і навички для вирішення проблем.
  • Наші випускники ведуть хореографічні гуртки, є керівниками дитячих хореографічних колективів та студій. 

Перспективи кар`єрного росту

Викладач закладу фахової передвищої освіти

Викладач закладу вищої освіти

Асистент вчителя

Педагог організатор

Керівник (директор) центру професійного розвитку

Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти

Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

Керівник дитячого хореографічного колективу