Магістр

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:013 Початкова освіта
Освітньо-професійна програма:Початкова освіта
Факультет:Початкової освіти та мистецтва
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1243403 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:15
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн

Мрієш бути крутим фахівцем із 100% працевлаштуванням та гідною оплатою праці? Тоді тобі до нас. Зроби ставку на спеціальність «Початкова освіта»!
Ти здобудеш глибокі знання, вміння та навички, які зможеш використовувати у багатьох сферах сучасного життя

Вчитель початкових класів – це найпочесніша професія поза часом, модою, географією.
Тебе чекає престижна професія, яка допоможе пізнати таланти кожної дитини, бути партнером для учнів й батьків, другом, що підтримує, тьютором, що володіє інструментами коучингу, фасилітатором, що забезпечує ефективну комунікацію та використовує новаторські практики

Переваги

Вчитель Нової української школи

це фахівець з високою професійною компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентноздатності, ерудованості

Викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

це висококваліфікований викладач педагогіки, здатний організовувати освітній процес здобувачів вищої освіти з дисциплін педагогічного циклу в умовах ЗВО на засадах студентоцентризму, спроможний впроваджувати сучасні інновації, проводити педагогічні дослідження з теорії та методики початкової освіти

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Підготовка конкурентоспроможного фахівця в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

Відомо, що наш ЗВО є найкращим педагогічним закладом Західного регіону, лідером серед педагогічних університетів. Зірви джек-пот – стань його студентом!!!

Мотивація лекторської практики.

Наші студенти активно долучаються до проведення розмаїтих лекцій на національному рівні із міжнародною участю, курсах підвищення кваліфікації, тощо

Мотивація педагогічної діяльності

Наші студенти активно використовують свої знання на практиці у закладах загальної середньої освіти, початкової мистецької освіти, мистецьких та музичних коледжах

Перелік дисциплін на спеціальності

Психологія вищої школи
Педагогіка вищої школи
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Технології викладання методик початкової освіти у закладі вищої освіти
Організація інклюзивного навчання у закладах освіти
Організація наукових досліджень у галузі освіти
Цифровий профіль педагога
Управління інноваційними процесами та розвитком закладу освіти

Сфери застосування отриманих знань

Початкова, фахова передвища, вища освіта

Спеціалізовані знання допоможуть тобі стати конкурентоспроможним фахівцем, здатним розв’язувати складні завдання в галузі початкової, фахової передвищої та вищої освіти, який володіє вміннями організовувати та здійснювати процеси навчання та викладання з урахуванням сучасних методик та технологій. Ти зможеш відкривати широкі можливості до самореалізації, втілюючи в життя професійну компетентність – навчання впродовж життя

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

Викладач закладу фахової передвищої освіти

Керівник (директор) центру професійного розвитку

Викладач закладу вищої освіти

Асистент вчителя

Педагог організатор

Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти