Магістр заочна

Вчитель математики, інформатики, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:014 «Середня освіта «Середня освіта (Математика)»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Математика, інформатика)
Факультет:Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти:Заочна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1224486 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:10
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)24 780 грн
Вчитель математики

Програма спрямована на формування загальних та фахових компетентностей майбутніх педагогів здатних здійснювати освітню діяльність у закладах загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти з математики та інформатики; інтеграцію знань з математики та інформатики.

Глибокі знання та спеціалізація: можливість вивчати складніші теми та поглиблювати свої знання з математики та інформатики, а також ознайомитися з актуальними тенденціями та методиками навчання математики та інформатики в закладах загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти.

Переваги

Професійний розвиток

можливість розвинути професійні навички, такі як викладання, планування та оцінювання; вдосконалювати навички взаємодії з учнями, розробки навчальних програм, організації уроків та використання сучасних технологій в навчальному процесі

Навички командної роботи та дослідження

можливість взаємодіяти зі студентами, викладачами, науковцями та іншими спеціалістами в галузі математичної науки і фахових методик, що дозволить розширити свою мережу професійних контактів, навчитися від досвідчених фахівців та зайнятися спільними науковими дослідженнями або розвивати власні дослідницькі проекти, зробити внесок у вивчення методів викладання математики та інформатики

Розширення кар'єрних можливостей

можливість претендувати на посади викладача математики чи інформатики у вищих навчальних закладах освіти, керівника навчальних закладів, методиста з математики чи інформатики, розробника навчальних програм або експерта в галузі освіти

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій під різними назвами здійснює підготовку фахівців у галузі математичної освіти вже понад 80 років.

Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій під різними назвами здійснює підготовку фахівців у галузі математичної освіти вже понад 80 років. За цей час у нас сформувалась своя наукова та методична школа із викладачами, творчі здобутки яких відомі не тільки в Україні, але далеко за межами нашої держави

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Математика) займають різні посади в освітній галузі

як в Україні, так і за кордоном, займаються науковою діяльністю, здійснюють різні види досліджень. Але працевлаштування не обмежується тільки педагогічними спеціальностями, оскільки спеціалісти з математичним складом розуму, які вміють аналізувати, логічно мислити та нестандартно розв’язувати складні професійно-орієнтовані задачі є затребуваними у багатьох сучасних видах діяльності. Так випускники спеціальності Середня освіта (Математика) успішно реалізують свої здібності в ІТ індустрії, в банківській сфері, в управлінні фармацевтичними компаніями, в різних видах підприємницької діяльності

Перелік дисциплін на спеціальності

Вибрані питання математичного аналізу
основи теорії груп і кілець
інтегральні рівняння
вибрані розділи диференціальних рівнянь
актуальні питання методики навчання математики
методика викладання математичних дисциплін у закладах вищої освіти
наукові основи шкільного курсу математики
інтелектуальні інформаційні системи
програмування мовою JavaScript
програмування мовою Python
актуальні питання методики навчання інформатики
психологія вищої школи
педагогіка вищої школи
менеджмент освіти
філософія освіти
іноземна мова за професійним спрямуванням

Сфери застосування отриманих знань

Робота в школі

навчання в магістратурі готує вас до професійної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах як вчителя математики та інформатики. Ви можете викладати ці предмети на різних рівнях, зокрема, у старших профільних класах чи класах з поглибленим вивченням математики, бути викладачем позашкільних курсів з математики та інформатики, проводити додаткові заняття, тощо.
Робота в інших навчальних закладах: навчання в магістратурі відкриває можливості отримати роботу викладача закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти

Науково-дослідна робота

навчання в магістратурі відкриває можливості для науково-дослідницької роботи в галузі математичної та інформатичної освіти. Ви можете досліджувати нові методи викладання, розробляти нові навчальні матеріали, брати участь в наукових проектах та конференціях, публікувати свої наукові роботи

Адміністративні посади в галузі освіти

з магістерською освітою в галузі знань 01 «Освіта \ педагогіка» ви можете претендувати на посаду завідувача методичного кабінету з математики та\або інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах, директора, заступника директора, начальника відділу освіти, департаменту освіти. Ви зможете керувати роботою вчителів цих предметів, розвивати програму навчання, організовувати методичну роботу та сприяти підвищенню якості викладання математики та інформатики в школі

Перспективи кар`єрного росту

викладач закладів фахової передвищої та вищої освіти

головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти міського чи районного відділу освіти

провідні спеціалісти, робота яких пов’язана із застосуванням інформаційних систем, сучасними напрямками приладобудування, сенсорної техніки та наноелектроніки

директор навчального закладу

керівник міського чи районного відділу освіти

старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник

вчитель закладу загальної середньої освіти