Магістр

Вчитель історії та правознавства, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:014 Середня освіта історія
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Історія) та правознавство
Факультет:Історії, педагогіки та психології
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1223814 Фіксована
1224282 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:75
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн
Вчитель історії

Прагнеш вдосконалити володіння сучасними освітніми технологіями та зробити викладання історії та правознавства цікавішим? Продовжуєш пошук відповідей на дискусійні питання історичного розвитку суспільства, тобі цікаво глибоке дослідження історії своєї країни, регіону, населеного пункту та власного родоводу? Тебе цікавить як захистити свої права? Обирай історію та правознавство, які допоможуть у вирішенні твоїх питань

Вчительська праця змушує постійно навчатися та вдосконалювати уже наявні компетентності

Переваги

Історія – вчителька життя

Аналізуючи події минулого ми повинні навчитися уникати помилок попередніх поколінь, а враховуючи сучасний стан розвитку людства зможемо прогнозувати його майбутнє. Краще вчитися на чужих помилках, аніж допускати власні

Знання права – захистить тебе

У сучасному суспільстві не можливо обійтися без знання законів, адже правдива істина, що не знання законів не звільняє від відповідальності. Обізнаність із діючими правовими нормами допоможе тобі захисти себе в різних життєвих ситуаціях

Історія – універсальна наука

Осягнувши закономірності історичного розвитку суспільства ти зумієш критично аналізувати та досліджувати економічні, соціальні, суспільно-політичні та культурно-релігійні процеси

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Можливості отримати знання від провідних вчених

Можливість удосконалити навички та компетенції

Можливість отримати практичний досвід вчителювання та викладання

Можливість отримання практичного досвіду історичного дослідження

Перелік дисциплін на спеціальності

Інтелектуальна історія Європи
Історіографія історії України та історії слов’янських народів
Методологія наукових досліджень
Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі
Права людини
Рецепція римського права у цивілізаційному просторі середньовічної Європи
Історія та сьогодення української діаспори
Іван Франко та інтелектуальне середовище Центрально- Східної Європи
Методика роботи з латиномовними історичними джерелами
Історія підавстрійської Галичини
Соціальна історія, ментальність, політична культура та уявлення суспільства ранньомодерної Східної Європи
Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі (кінець XVIII – початок ХХІ ст.)
Перша світова війна і Східна Галичина

Сфери застосування отриманих знань

Освіта

Викладання історії та правознавства у закладах загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти

Спеціалізована освіта

Робота в архівних установах, музеях, історико-культурних заповідниках, туристично-інформаційних центрах

Перспективи кар`єрного росту

Доктор філософії

Педагогічна кар’єра

Консультаційно-дослідницька праця

Політична діяльність