Магістр

Вчитель фізики, інформатики, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:014 «Середня освіта (Фізика та астрономія)»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Фізика, інформатика)
Факультет:Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1225664 Фіксована (ЄВІ)
1225641 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:20
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн

Вчитель фізикиЗнання з фізики та інформатики з використанням сучасних комп’ютерних технологій відкривають унікальні можливості для створення альтернативних екологічно чистих джерел енергії та енергозберігаючих технологій, покращення кліматичних умов планети, охорони довкілля, роботизації складних і небезпечних технологічних процесів, підвищення обороноздатності держави та вирішення багатьох інших глобальних проблем людства. Законам фізики підпорядковані всі галузі сучасної техніки та виробництва. Знання фізики та інформатики необхідні при конструюванні сучасних оптоелектронних приладів, в розробці і промисловому виробництві інтегральних мікросхем, сенсорних систем, систем комп’ютерного зору, комп’ютерних мереж, волоконно-оптичних ліній зв’язку. Сьогодні є надзвичайно важливою професійна діяльність, спрямована на розкриття сутності фізики та інформатики школярам, адже майбутня професія практично кожного з них вимагатиме знання обох цих наук.
Підготовка вчителя фізики та інформатики за освітньою програмою “Середня освіта (Фізика, інформатика)” здійснюється на рівні високих стандартів якості освіти із забезпеченням його конкурентоспроможності на національному, європейському та світовому ринках праці. Програмою передбачено формування інтегральної, загальних та фахових компетентностей, спрямованих на вирішення завдань Нової української школи

Якщо Ви
талановиті та креативні,
любите фізичні експерименти, хочете дізнатися все про закони природи і по-справжньому пізнати навколишній світ у всій його величі і красі,
прагнете ефективно застосовувати сучасні ІТ-технології в своєму житті,
бажаєте працювати з дітьми, допомогти їм розкрити здібності не тільки бачити, але й розуміти навколишній світ, стати успішними в професії,
хочете відчувати себе завжди молодим і потрібним суспільству,
мрієте мати престижну професію, займатися найблагороднішою освітянською навчальною діяльністю та доєднатися до педагогічної еліти України,
то обирайте спеціальність 014 Середня освіта (Фізика та астрономія) та освітньо-професійну програму “Середня освіта (Фізика, інформатика)”.

Переваги

Подвійна спеціальність

Навчаючись за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Фізика, інформатика)”, студент отримує дві спеціальності і, відповідно, йому присвоюється кваліфікація вчителя фізики та інформатики. Подвійна спеціальність – це ширші знання і вміння, більше можливостей і перспектив працевлаштування та кар’єрного росту

Гарантоване працевлаштування та гнучкий графік роботи

Наші випускники – це висококваліфіковані конкурентноспроможні фахівці на ринку праці, здатні до творчої професійної діяльності, гнучкі до умов праці, зацікавлені у саморозвитку та самовдосконаленні. Програма підготовки передбачає фундаментальну теоретичну підготовку з фахових дисциплін, формування всіх необхідних професійних компетентностей та має інноваційний характер. Зважаючи на велике число вакансій вчителів фізики та інформатики, Ви легко влаштуєтеся на роботу в державних навчальних закладах зі стабільною зарплатою. І головне, – Ваша професія буде завжди затребуваною. Окрім цього, професія вчителя передбачає гнучкий графік роботи із зайнятістю в першій половині дня та відпусткою протягом 56-и календарних днів. Одночасно з цим, Ви, як висококваліфікований фахівець в галузі фізики та інформатики, зможете працювати в ІТ-сфері та на підприємствах електронної чи енергетичної промисловості, де матимете можливість кваліфіковано застосовувати свої знання до різноманітних технологічних процесів

Переваги при вступі

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика та астрономія) входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави, що надає при вступі абітурієнтам чимало переваг. Зокрема, для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення (мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї). Також заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Ще однією великою перевагою спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави, є право абітурієнтів бути переведеними на вакантні місця державного замовлення – на місця у рейтингових списках, правом вступу на які не скористалися рекомендовані до зарахування на них вступники

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Спрямування освітньої траєкторії на євроінтеграцію

Вступивши на спеціальність 014 Середня освіта (Фізика та астрономія) в Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ви будете навчатися за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Фізика, інформатика)”, побудованою з урахуванням досвіду роботи європейських університетів та із спрямуванням освітньої траєкторії на євроінтеграцію

Вибір власної освітньої траєкторії

Навчаючись в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Фізика, інформатика)”, Ви отримаєте унікальну можливість вибудувати власну освітню траєкторію: понад 25% дисциплін Ви будете обирати самостійно

Висока якість підготовки фахівців

Для забезпечення ефективної підготовки фахівців, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Фізика, інформатика)”, в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка задіяний високопрофесійний професорсько-викладацький склад та наявна сучасна матеріально-технічна база. Заняття проводяться в оснащених сучасним обладнанням лабораторіях та лекційних аудиторіях. Зокрема, для опанування нових підходів до навчання та реалізації власних STEM-проєктів створено надсучасну науково-дослідну STEM-лабораторію. Навчання реалізується за принципами та методиками проєктного та проблемного навчання

Широкі можливості підвищення професійного рівня

Випускники магістратури мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, яка успішно функціонує при кафедрі фізики та інформаційних систем. Університет є учасником багатьох проєктів Євросоюзу. Успішно працює програма академічної мобільності. Внаслідок цього студенти успішно навчаються та проводять наукові дослідження в університетах Європи. Також кращі випускники магістратури мають можливість отримати грант на безкоштовне навчання в магістратурі університетів США

Перелік дисциплін на спеціальності

Програмування мовою Python
Програмування мовою JavaScript
Ділова іноземна мова
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Напівпровідники та напівпровідникові прилади
Напівпровідникове матеріалознавство
Фізичний практикум
Демонстраційний експеримент при навчанні фізики
Синергетика
Інформаційно-керуючі системи та STEM-технології
Інтелектуальні інформаційні системи
Актуальні питання методики навчання інформатики
Фізика конденсованих систем
Методика викладання фізичних дисциплін у закладах фахової передвищої, вищої освіти
Методика навчання фізики у закладах загальної середньої освіти
Філософія освіти
Менеджмент освіти

Сфери застосування отриманих знань

Освітня сфера

Професійна діяльність вчителя передбачає не просто передавати учням свої знання, формувати в них відповідні вміння, допомагати виробляти потрібні навички. Вчитель безпосередньо впливає на формування світогляду молодого покоління, їхніх поглядів на життя, переконань, моральних якостей. Педагогічна діяльність – це створення та впровадження нових форм і методів навчання та виховання, нових педагогічних теорій, реформування системи освіти. Без перебільшення можна сказати, що освітяни створюють майбутнє своєї країни

Фізико-технічна діяльність на науково-виробничих підприємствах

Знання з фізики та інформатики необхідні для створення нових речовин і матеріалів, контролю їх якості, приладобудування, машинобудування, ракетно-космічної техніки, автоматизації та роботизації виробництва, удосконалення старих та розробки нових технологій, підвищення коефіцієнта корисної дії виробничих машин, проєктування навігаційних систем, охорони природокористування, захисту від радіоактивного випромінювання, створення комп’ютерних систем, систем штучного інтелекту

ІТ-сфера

Значний обсяг комп’ютерних дисциплін, вивчення дисциплін аналізу та обробки даних, досвід побудови моделей надає можливості працевлаштування в ІТ-сфері

Перспективи кар`єрного росту

вчитель закладу загальної середньої освіти

викладач закладів фахової передвищої та вищої освіти

головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти міського чи районного відділу освіти

провідні спеціалісти, робота яких пов’язана із застосуванням інформаційних систем, сучасними напрямками приладобудування, сенсорної техніки та наноелектроніки

директор навчального закладу

керівник міського чи районного відділу освіти

старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник

завідувач лабораторії та керівник науково-дослідної установи

інженерні посади, пов’язані з розробкою і реалізацією програмних продуктів