Магістр

Вчитель англійської і польської мов та зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

Спеціальність:014 «Середня освіта англійська мова та зарубіжна література»
Освітньо-професійна програма:Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))
Факультет:Української та іноземної філології
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1239413 Фіксована
1260044 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:20
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)28 770 грн
Вчитель англійської і польської мов

Шукаєш спеціалізованих знань з іноземних мов (англійської та польської мов) – теоретичних та практичних, які ти будеш використовувати у багатьох сферах сучасного життя? Знання іноземних мов є не лише запорукою успішної кар’єри, показником освіченості людини, а й допомагають налагоджувати спілкування з іноземцями (у письмовій та усній формах), отримати доступ до величезних об’ємів інформації. Інвестуй в себе, інвестуй в своє майбутнє

Знання будь-якої іноземної мови є ознакою освіченості, інтелектуального розвитку людини. Знання англійської мови є запорукою кар’єрного зростання. В сучасний умовах попит на вчителів англійської та німецької мов зростатиме

Переваги

Без знань іноземних мов неможливо бачити світ цілісно

Гарантія працевлаштування в закладах освіти. Можливість.заснування приватних мовних шкіл. Володіння іноземними мовами гарантує керівну посаду та впливає на розмір заробітної платні

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Вдосконалимо вміння та навички критичного мислення, креативності, вміння співпрацювати та софт навички.

Навчання відбувається за допомогою інноваційної онлайн-платформи для вивчення іноземної мови My English Lab та автентичних підручників. Можливість прийняти участь в у міжнародній програмі з академічного обміну «Еразмус+» (номер договору № 37/01-3Д/69 від 17.10.2017 р.).

Перелік дисциплін на спеціальності

Методика викладання зарубіжної літератури у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
Методика викладання англійської мови у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
Методика викладання польської мови у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
Порівняльна типологія англійської та української мов
Культура усного і писемного англійського мовлення
Практичний курс польської мови
Загальнотеоретичний курс польської мови
Теорія літератури та компаративістика
Теорія і практика перекладу
Лінгводидактика
Етноорієнтована методика навчання англійської мови
Література Польщі та Австрії
Країнознавство Польщі та Австрії
Ділова польська мова (В2)
Комунікативна граматика польської мови (В2)
Польська мова за рівнями (В2)

Сфери застосування отриманих знань

Вчитель англійської, польської мов та зарубіжної літератури

Класний керівник у закладах загальної середньої освіти,організатор гуртків філологічного спрямування

Вчитель англійської і німецької мов

Викладач закладів вищої освіти

Перспективи кар`єрного росту

Вчитель закладу загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти

Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Вчитель польської мови

Інший професіонал в галузі освіти та навчання

Асистент вчителя

Інший викладач закладу вищої освіти

Логістичні та IT компанії

Помічник вчителя

Керівник гуртка

Педагог-організатор

Викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Викладач закладу фахової передвищої освіти

Викладач закладу вищої освіти

Бюро перекладу

Міжнародні відділи державних компаній