Магістр заочна

Практична психологія

Спеціальність:053 Психологія
Освітньо-професійна програма:Практична психологія
Факультет:Історії, педагогіки та психології
Форма здобуття освіти:Заочна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1130614 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:30
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)20 580 грн
Практична психологія

Акцент на формуванні конкурентноспроможного фахівця із сучасним світоглядом і мисленням, який продукує креативні ідеї, творчо розв’язує комплексні проблеми професійної діяльності
Акцент на формуванні та розвитку соціальних компетентностей
Навчання за індивідуальною освітньою траєкторією

 

Переконайся, що сьогодні психологія має неабияку престижність, актуальність та затребуваність, а знання в цій галузі зроблять твоє життя більш якісним та усвідомленим!

Переваги

Практична психологія майбутнього

Завдяки здобутим умінням і навичкам можна проводити практичну, консультаційну, діагностичну, корекційну роботу з людьми та організаціями, практично в усіх сферах, що включає встановлення контактів, створення взаємин, постійну взаємодію з соціумом

Практична психологія майбутнього

Завдяки здобутим умінням і навичкам можна проводити науково-дослідницьку та інноваційну діяльність з урахуванням вимог, досягнень сучасної світової та вітчизняної психології

Практична психологія майбутнього

організація та проведення тренінгів у різних сферах діяльності

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Переваги практичної психології у ДДПУ

Ми знаємо ефективний спосіб вдосконалення навичок та компетенцій! Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка посідає 1-е місце у рейтингу кращих навчальних педагогічних закладів вищої освіти України.

Переваги практичної психології у ДДПУ

Можливість продовжити навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти

Переваги практичної психології у ДДПУ

Набуття і розвиток професійних якостей та корекційно-розвивальна робота в реабілітаційних закладах, інклюзивно-ресурсних центрах

Переваги практичної психології у ДДПУ

Можливість участі здобувачів в програмах міжнародної академічної мобільності, яка реалізується у провідних закладах вищої освіти Європи

Перелік дисциплін на спеціальності

Методологія і організація наукових досліджень в психології
Психологічна практика у сфері практичної психології
Психологія впливу
Реабілітаційна психологія
Практикум з психокорекції
Психолого-педагогічна експертиза
Сучасні напрями психотерапії
Психологічний супровід інклюзивної освіти
Психологія інформаційної гігієни
Напрями розвитку психологічної науки Львівщини
Психологічна служба в системі освіти
Робота психолога в соціальних службах
Психологія життєтворчості
Психологічні основи роботи в дитячих будинках та інтернатних закладах
Психологічні технології роботи з почуттями та поведінковими проблемами
Організаційна психологія

Сфери застосування отриманих знань

Практична психологія та її застосування у сферах соціального буття

Здійснювати психодіагностичну, психокорекційну роботу з різними категоріями громадян
Надавати консультативні послуги фізичним особам, установам та організаціям

Практична психологія та її застосування у сферах соціального буття

Забезпечувати психологічний супровід осіб в екстремальних та кризових ситуаціях.
Організовувати професійний відбір, діагностику та рекрутинг робочої сили (HR – менеджер)

Практична психологія

Практична психологія та її застосування у сферах соціального буття

Проводити психологічну експертизу у прикладних сферах діяльності, оптимізувати психологічний клімат у колективах

Перспективи кар`єрного росту

Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)

Консультант з питань здорового способу життя

Головний психолог

Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)

Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)

Молодший науковий співробітник (психологія)

Науковий співробітник (психологія)

Практичний психолог

Психолог

Профконсультант