Магістр

Музичне мистецтво

Спеціальність:025 Музичне мистецтво
Освітньо-професійна програма:Музичне мистецтво
Факультет:Початкової освіти та мистецтва
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1239369 Фіксована
1245541 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:25
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)28 770 грн
Вчитель музики

Вивчатимуться предмети пов’язані із музичним мистецтвом, концертною діяльністю музиканта-виконавця, підготовкою до педагогічної діяльності у даній сфері.
В обов’язковому компоненті: методики профільного спрямування; різновекторність комп’ютерного аранжування, звукозапису, нотних нотацій; історія виконавського мистецтва; профілі навчання (за вибором) з хорового диригування, фортепіано, народних інструментів – баян/акордеон, бандура, оркестрові струнні інструменти – скрипка, академічний спів. Невід’ємною складовою постають виробничі (виконавська та педагогічна) практики у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Магістр Музичного Мистецтва – фахівець у сфері музики та мистецької освіти, конкурентно-спроможний на ринку праці, затребуваний у закладах освіти, культури та мистецтва за професійним спрямуванням

Переваги

Фахівець майбутнього

Індивідуум, сформований на основі нових креативних підходів до викладання навчальних дисциплін

Музикант-педагог

Особистість, здатна вирішувати будь-які питання у сфері навчання та виховання в контексті професійної діяльності

Музикант-виконавець

Спеціаліст, здатний популяризувати виконавську творчість на концертних майданчиках, крізь призму власної харизми, артистизму, компетенції та мистецької затребуваності

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Найкращий педагогічний ЗВО у 2022 році

ДДПУ імені Івана Франка є першим серед 10 найкращих педагогічних вишів у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України, тому вивчати дошкільну освіту у нашому ЗВО перспективно та престижно. Ми відповідаємо викликам часу! Збільшення кількості дітей на теренах Заходу України, що стали вимушено переселеними через воєнні дії та виїзд за кордон педагогічних працівників, створило запит на фахівців, що працюють у галузі дошкільної освіти. Наші випускники є гідною генерацією педагогів

Врахування інтересів здобувачів

Інтереси здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем враховуються під час формування цілей та змістового компоненту програми. Перелік вибіркових дисциплін пов’язаний із зацікавленнями здобувачів. Також є можливість обрати базу проходження практики в Україні та за кордоном відповідно до укладених угод про співпрацю. Для цього кожен студент може скористатися допомогою партнерів університету та вибрати навчання за програмою Erasmus + або стажування у країнах Європейського Союзу

Проведення досліджень з актуальних проблем дошкільної педагогіки

Тематика досліджень перебуває у нерозривному зв’язку із основними напрямами дошкільної педагогіки. Магістерські дослідження здобувачів є складовою науково-дослідної роботи кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Поєднання навчальної та дослідної роботи з практичною педагогічною діяльністю

ДДПУ імені Івана Франка є закладом вищої освіти, що проводить підготовку фахівців освітньої галузі, має власні оригінальні вимоги до освітньої та практичної складових ОПП. Вони відображені у тематиці магістерських досліджень, що є пріоритетною для Університету. Здобувачі опановують компетентності, необхідні для здійснення викладацької діяльності у ЗВО. Зокрема, програмними результатами навчання передбачено знання традиційних та інноваційних технологій організації та проведення освітньої діяльності у закладі вищої освіти, основ педагогічної майстерності викладача

Перелік дисциплін на спеціальності

Історія інструментального мистецтва (за профілем навчання)
Історія вокально-хорового мистецтва
Основи комп’ютерного аранжування та звукозапису
Філософія музики
Комп’ютерні програми нотних нотацій
Методика творчої діяльності викладача музичного мистецтва
Основи вокального аранжування
Основи інструментального аранжування
Основи імпровізації
Хоровий клас
Камерний ансамбль та концертмейстерський клас
Виконавська практика
Іноземна мова за професійним спрямуванням (за вибором)
Ділова іноземна мова (за вибором)
Методика викладання спеціальних дисциплін

Сфери застосування отриманих знань

Різновекторність виконавської діяльності

Практична діяльність як соліста-виконавця, керівника творчого колективу, тощо. Активізація творчої діяльності через участь у розмаїтих колективних формах виконавства.
Музикування та написання елементарних взірців власної творчості та їх апробація через перше авторське виконання – запорука успіху майбутнього вчителя музичного мистецтва

Апробація знань, умінь та навичок

Теоретичні та практичні знання здобуті студентами у процесі навчання можуть слугувати генераторами нових ідей на ниві музичного мистецтва. Практична сторона стане домінуючим фактором виконавської та педагогічної діяльності й постане майданчиком використання власного професійного компоненту крізь призму викликів сьогодення

Перспективи кар`єрного росту

Викладач закладу початкової мистецької освіти

Викладач закладу вищої освіти

Керівник навчального закладу

Керівник відділу освіти

Керівник відділу культури та мистецтва

Соліст творчо-мистецького колективу

Викладач закладів фахової передвищої освіти

Викладач мистецького ліцею

Керівник творчо-мистецького колективу

Методист культурно-освітнього закладу

Методист народної творчості

Керівник центру народної творчості