Магістр

Лабораторна діагностика біологічних систем

Спеціальність:091 «Біологія та біохімія»
Освітньо-професійна програма:Лабораторна діагностика біологічних систем
Факультет:Здоров’я людини  та природничих наук
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1141272 Фіксована
1214862 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:15
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн

Подобається лабораторна справа? Хочеш знати як проводити та аналізувати різноманітні сучасні лабораторні дослідження, здійснювати моніторинг природних і техногенно-змінених територій та брати участь у вирішенні найважливіших проблем біології. Тоді вивчай «Лабораторну діагностику біологічних систем»

Переконайся, що сучасна лабораторна діагностика біологічних систем є основою майбутнього людства у вирішенні глобальних проблем біології та медицини, а базові знання з сучасної лабораторної справи дозволять гідно конкурувати на ринку праці

Переваги

Сучасна лабораторна діагностика відкриває багато можливостей з моніторингу стану живих організмів та довкілля, є дороговказом реального впливу на зниження негативних змін у природі. Це відкриває багато можливостей сучасній молодій людині до самовдосконалення та реалізації у конкурентному середовищі

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Практикуючі спеціалісти на ринку праці

Ми знаємо як удосконалити практичні навички та поглибити компетенції! Для цього ти можеш скористатись сучасними приладами лабораторій та допомогою міжнародних програм університету. Практичні навички у сучасних медичних, лабораторно-дослідницьких та фармацевтичних установах регіону дадуть змогу отримати глибинні знання та практичні навички

Перелік дисциплін на спеціальності

Методологія наукових досліджень
Філософія науки
Біоетика та біобезпека
Прикладна імунологія
Санітарна мікробіологія
Регуляція обміну речовин
Клініко-лабораторна діагностика
Молекулярна діагностика
Експериментальні методи дослідження в біології
Актуальні проблеми сучасної біології
Біоіндикація та біомоніторинг
Фізіологія адаптації
Інноваційні принципи лабораторної діагностики

Сфери застосування отриманих знань

Спеціалізована підготовка біолога

Інноваційні підходи до освітнього процесу та вирішення теоретичних й експериментальних питань біології з допомогою лабораторної діагностики підготують спеціаліста, який буде відповідати вимогам ринку праці

Наукова кар’єра

Поглиблюй теоретичні та практичні навички лабораторної справи, що допоможе тобі знаходити й вирішувати складні спеціалізовані задачі біології з виконанням біохімічних досліджень та перспективою наукового росту

Перспективи кар`єрного росту

Біолог

Біолог-дослідник

Завідувач лабораторії

Молодший науковий співробітник