Магістр

Комп’ютерна фізика

Спеціальність:104 «Фізика та астрономія»
Освітньо-професійна програма:Комп’ютерна фізика
Факультет:Фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1192892 Фіксована (ЄВІ)
1215055 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:30
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн

Застосування сучасних комп’ютерних технологій, що є необхідною умовою для проведення досліджень складних фізичних, технічних та інформаційно-керуючих систем, моделювання фізичних процесів, проведення комп’ютерного фізичного експерименту

Комп’ютерна фізика є на стику комп’ютерних технологій та фізики, яка дає змогу вирішувати найзатребуваніші задачі сучасної науки та наукоємного виробництва!

Переваги

ГЛИБОКІ ЗНАННЯ З ДВОХ ВАЖЛИВИХ СУМІЖНИХ СФЕР

Навчання за освітньою програмою Комп’ютерна фізика передбачає комплексне вивчення прикладної фізики та сучасних інформаційних технологій

ГАРАНТОВАНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ

Зокрема, ви можете стати розробниками програмного забезпечення, що використовується в різних галузях; надавати технічну підтримку, налагодження та ремонт комп'ютерних систем та програмного забезпечення; займатися проектуванням та виробництвом різних електронних компонентів та пристроїв; розробляти математичні моделі й алгоритми для прогнозування ринків та інвестиційних портфелів. Можливість займати високооплачувані посади у державних та приватних компаніях

ПЕРЕВАГИ ПРИ ВСТУПІ

Спеціальність 104 Фізика та астрономія входить до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави, що надає при вступі абітурієнтам чимало переваг. Зокрема, для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення (мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї). Також заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Ще однією великою перевагою спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави, є право абітурієнтів бути переведеними на вакантні місця державного замовлення – на місця у рейтингових списках, правом вступу на які не скористалися рекомендовані до зарахування на них вступники

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Практикуючі спеціалісти у бізнес-середовищі

Ми знаємо ефективний спосіб вдосконалення навичок та компетенцій! Для цього ти можеш скористатись допомогою ділових партнерів університету та вибрати стажування у секторах розробки програмного забезпечення, проектування та впровадження електронних систем. У нас працюють фахівці, що мають досвід розробки малих та великих проектів і готові ділитися власним досвідом, залучаючи здобувачів освіти до реалізації практичних проектів

Перелік дисциплін на спеціальності

Фізика конденсованих систем
Схемотехніка та архітектура сучасних приладів та комп’ютерних систем
Інформаційно-керуючі системи та STEM-технології
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
Напівпровідникове матеріалознавство
Наноструктури та наноприлади
Архітектура нейронних мереж та проблеми штучного інтелекту
Архітектура нейронних Тестування веб орієнтованих додатків
Робототехніка та автоматизація
Програмування мовою JavaScript
Комп’ютерна 3D-графіка

Сфери застосування отриманих знань

Науково-технічні дослідження

Ви можете займатися науково-дослідною діяльністю в галузях фізики та комп’ютерних технологій. Ви будете досліджувати фундаментальні закони природи та розробляти алгоритми для аналізу та обробки даних

Розробка програмного забезпечення

Ви зможете використовувати свої знання з програмування та математичної обробки даних для розробки та тестування програмного забезпечення в різних галузях

Моделювання та симуляція

Ви будете вміти застосовувати знання з фізики та комп’ютерних технологій для створення математичних моделей та симуляцій різних процесів та явищ, що відбуваються в різних галузях, таких як фізика, екологія, біологія, економіка, інженерія та ін

Розробка нових матеріалів

Ви зможете застосовувати знання для розробки нових матеріалів з особливими властивостями. За допомогою математичного моделювання і комп’ютерної симуляції, ви зможете прогнозувати потрібні характеристики нових матеріалів, що використовуються в електроніці.
Ваші знання дозволять вам створювати математичні моделі різних матеріалів та аналізувати їх властивості. Ви зможете вивчати вплив різних факторів на властивості матеріалів, що дозволить розробляти матеріали з необхідними властивостями для вирішення різних завдань.
Це дасть вам змогу стати цінним фахівцем в різних галузях та допоможе розширити можливості для вашої кар’єри

Перспективи кар`єрного росту

Науковий дослідник

Інженер-фізик

Консультант з технологій

Викладач фізики і комп'ютерних наук

Архітектор комп'ютерних систем

Розробник програмного забезпечення

Аналітик даних