Магістр

Інклюзивна освіта

Спеціальність:011 Освітні, педагогічні науки
Освітньо-професійна програма:Інклюзивна освіта
Факультет:Історії, педагогіки та психології
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуБакалавр
ID пропозиції:1222628 Фіксована
1215081 Небюджетна
Термін навчання:11.09.2023 – 31.12.2024
Термін подачі заяв та документів:31.07.2023 – 21.08.2023
Ліцензійний обсяг:25
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)26 775 грн

Всі ми різні! Сенс життя в тому, щоб не зламати один одного, а навпаки – доповнити!!Шукаєш спеціалізованих знань, які ти будеш використовувати у роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами?Зроби ставку на інклюзивну освіту!

 

Обов’язком держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти є створення такого предметно-просторового спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками навчального процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.
Поширення інклюзивної освіти у вітчизняному контексті зумовлює потребу у компетентнісній особистісно-професійній підготовці майбутніх фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти.
Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з інклюзивної освіти, здатних розв’язувати актуальні проблеми, складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту та інклюзивної освітньої практики

Переваги

Інклюзивна освіта на часі

Курс України на європейську інтеграцію вимагає перегляду пріоритетів державної політики у сфері освіти, зокрема впровадження таких підходів до навчання дітей з особливими освітніми потребами, які б базувались на засадах рівних можливостей та доступу до якісної освіти

Інклюзивна компетентність

Інклюзивна компетентністьвключає необхідний обсяг знань і вмінь та знаходить свій прояв уздатності фахівця здійснювати професійні функції з урахуванням особливих освітніх потреб дітей і забезпечувати їх включення в середовище закладу освіти, створюючи умови длярозвитку і саморозвитку. Знання та вміння в цій галузі дозволять тобі забезпечити особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу та брати активну участь у розробленні та виконанні навчальних планів та програм, адаптувати навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами

Учасник інклюзивного освітнього процесу

Ти зможеш забезпечити соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами: разом з учителем класу проводити навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми розвитку та навчання; допомагати дитині у виконанні навчальних завдань, залучати учня до різних видів навчальної діяльності; у складі групи фахівців брати участь у розробці та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини; адаптувати навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами

Чому варто вивчати спеціальність саме в нашому ВУЗі?

Освітнє середовище

З-посеред педагогічних закладів найкращим у консолідованому рейтингу вишів України – 2022 є Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Професійна компетентність

Ми сформуємо сукупність знань про особливості організації інклюзивного навчання дітей з ООП в закладах освіти (у тому числі в умовах воєнного часу); міжнародне і національне законодавче та нормативно-правове забезпечення впровадження й функціонування інклюзивної освіти; практичні аспекти вирішення суперечливих кейсів організації інклюзивного навчання в освітніх закладах

Практикуючі спеціалісти в галузі інклюзивної освіти

Ми пропонуємо ефективні способи вдосконалення професійних навичок та набуття компетенцій! Ти зможеш прослухати гостьові лекції керівників закладів з інклюзивним навчанням, учителів та асистентів учителів, вихователів та асистентів вихователів, працівників центрів професійного розвитку; брати участь у науково-методичних семінарах із питань організаційно-педагогічних і методичних засад спеціальної та інклюзивної освіти, долучатися до роботи на майстер-класах

Міжнародна кредитна мобільність

Освітня програма «Інклюзивна освіта» орієнтована на сучасні тенденції розвитку світової та вітчизняної інклюзивної освіти; дає можливість семестрового навчання за програмами міжнародної академічної мобільності. Змістовна частина деяких дисциплін навчального плану адаптована до програм відповідних дисциплін у зарубіжних університетах-партнерах

Перелік дисциплін на спеціальності

Теорія і практика інклюзивної освіти
Корекційна педагогіка
Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти
Клінічні основи порушень психофізичного розвитку
Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
Психолого-педагогічна діагностика та корекція
Арт-терапія у роботі фахівця з інклюзивної освіти
Діяльність асистента вчителя/вихователя в умовах інклюзивного навчання
Сучасні технології корекційного навчання
Організація дозвілля дітей з особливими освітніми потребами
Соціальний супровід дитини з особливими освітніми потребами

Сфери застосування отриманих знань

Підтримка дітей з особливими освітніми потребами

Вивчай особливостізабезпеченнякомунікації закладу освіти та батьків (інших законних представників дитини); ведення щоденника спостережень за дитиною з ООП.
Набудь навички, необхідні для адаптування навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами

Практична психологія

Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами

Вивчай практичні аспекти організації інклюзивного освітнього середовища. Спеціалізовані знання допоможуть тобі забезпечити партнерство з вчителем та іншими учасниками освітнього процесу з метою виконання освітньої програми для досягнення усіма учнями класу результатів навчання, формування відповідних компетентностей, їхнього особистісного та соціального розвитку

Перспективи кар`єрного росту

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами

Асистент вчителя-реабілітолога

Асистент вчителя-логопеда

Асистент вчителя

Асистент вчителя-дефектолога

Асистент вчителя з корекційної освіти

Методист (з інклюзивної освіти), а також на інші посади осіб, які надають освітні послуги особам з інвалідністю та дітям з особливими освітніми потребами