Бакалавр скорочена

Біологія

Спеціальність:09l Бiологiя та бiохiмiя
Освітньо-професійна програма:Біологія
Факультет:Здоров’я людини  та природничих наук
Форма здобуття освіти:Денна
Основа вступуМолодший спеціаліст
ID пропозиції:1136620 Небюджетна
Термін навчання:01.09.2023-30.06.2026 (2р 10м)
Термін подачі заяв та документів:19.07.2023-31.07.2023
Ліцензійний обсяг:10
Обсяг державного замовлення: 
Вартість навчання за рік (контракт)24 570 грн